Créateurs, producteurs, distributeurs, consommateurs, pouvoirs publics… qui détient le pouvoir ?

Kurt Salmon | Forum d’Avignon

Us presentem aquest informe, molt interessant, on es planteja com ha d’abordar la cultura els canvis introduïts per les tecnologies digitals. L’informe, elaborat per la consultoria Kurt Salmon per al Forum d’Avignon recomana la implementació d’urgent d’una sèrie de mesures per part dels poders públics perquè les indústries culturals i creatives puguin continuar el seu desenvolupament econòmic i creatiu.

L’informa assenyala que la cultura és un sector econòmic en expansió amb un 7% de creixement anual entre 2011 i 2012 i que aquesta tendència continuarà en els propers anys. Els autors argumenten que aquest repunt és el resultat de tres causes: una democratització dels terminals connectats a internet que afavoreix la multiplicació dels moments de consum; noves formules de comerç digital que propicien una diversificació dels ingressos, i el creixement econòmic dels països emergents, tant en termes de consum com de producció.

El document també apunta el creixement del ‘big data’ que altera els equilibris en la cadena de valor dels productes culturals. Això obliga a tots els actors a replantejar-se la seva posició dins aquest nou mercat digital de cara a fer front a un risc real de posició dominant dels distribuïdors. L’informe assenyala que els productors han vist augmentar els seus ingressos per la desaparició d’intermediaris en la distribució de productes digitals. Cap artista o escriptor del Top 20 mundial (en música i llibres) s’autoprodueix o autoedita, malgrat que un 45% dels consumidors es mostren disposats a finançar un artista o una obra (tot i que no amb més de 25 euros), i aquest augment de l’empatia (molt visible amb el desenvolupament del micromecenatge) afavoreix l’aparició de noves formes de mediació entre creadors i consumidors i permet als creadors arribar amb facilitat a una audiència cada vegada més volàtil. Els autors de l’informe consideren molt necessària la posada en marxa de sinèrgies de cocreació entre creadors i productors per reequilibrar el poder dels distribuïdors i els motors de recerca que, de fet, són els que millor coneixen la demanda i la poden orientar en funció dels seus interessos.

L’informe també alerta d’un altre perill: la distorsió de la competència per uns marcs reglamentaris i fiscals que es regeixen a escala estatal i no permeten regular l’actual mercat digital sense fronteres. Així, l’informe proposa cinc mesures per reequilibrar els poders i repartir millor els beneficis obtinguts pel comerç de productes digitals:

  1. Homogeneïtzar els marcs fiscals i reglamentaris a escala europea a través d’un principi de transparència i una taxació dels ingressos en funció del país de venda i harmonitzar les taxes de l’IVA o aplicar l’IVA del país del consumidor.
  2. Fomentar un consum culturalment responsable a través de la sensibilització del consumidor, que reparteixi el seu consum a través dels diferents canals.
  3. Posar en marxa un dispositiu europeu de finançament previ juntament amb una política d’exportació de continguts i desenvolupar una veritable política cultural europea recolzada per una política activa de comercialització i difusió. La idea és crear un dispositiu europeu de finançament de la creació per afavorir l’emergència d’estructures internacionals.
  4. Crear instruments financers complementaris: dispositius d’estalvi innovadors, marcs de regulació del micromecenatge, desenvolupament de fons d’inversió, etc. 

En resum, segons Kurt Salmon, « on croit la culture en crise, on se trompe  (…)  certes les outils ont changé, mais les règles du jeu pas tellement ».

PDF  Créateurs, producteurs, distributeurs, consommateurs, pouvoirs publics… qui détient le pouvoir ?

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris