Study for the cooperation East-West in the performing arts

Aquest document recull els debats i les conclusions de les trobades professionals organitzades per Meridians (Xarxa Europea per a les arts escèniques en espais no convencionals) en el marc del projecte Transnational co-production IN ACTION. El conjunt de textos proporciona una panoràmica de la situació de les arts de carrer a Europa i analitza les diferències entre l’Europa de l’Est i l’Europa occidental, i entre el Nord, Sud i Centre. A les conclusions s’indica que malgrat les diferències existents entre els països de l’est i els occidentals, les portes a la col·laboració estan obertes. Es remarca però, que amb la crisi aquestes diferències s’han esvaït ja que molts països occidentals han vist empitjorar la seva situació econòmica, la qual cosa ha obligat molts artistes a buscar nous camins o a tornar a models anteriors. També s’incideix en els públics, canviants i cada vegada més actius i exigents.

El projecte és una iniciativa de la Comissió Europea i va organitzar dos seminaris, un a la Fira de Tarrega el setembre de 2011 i l’altre a l’Ana Desetnica Festival and Maribor, European Culture Capital en juliol de 2012, que va reunir a representants de festivals, companyies artístiques, programadors i altres professionals no només europeus sinó d’arreu. Aquest document inclou els testimonis i opinions de molts d’aquests professionals.


PDF   Study for the cooperation East-West in the performing arts
 


Inicia sessió per enviar comentaris