Strategic management in the arts

Us presentem un nou manual de gestió estratègia que incideix en la necessitat d’instaurar una nova manera de pensar més innovadora i emprenedora a les organitzacions artístiques i culturals. L’autora, Lidia Varbanova, professora del Department of Management de la John Molson School of Business de la Concordia University de Canadà, aprofita la seva àmplia experiència com a docent i consultora de projectes internacionals per elaborar aquest manual que convida al gestor a aplicar la visió estratègica en totes les fases de la seva gestió. També insisteix en què cal estar molt atents als canvis i a les dinàmiques externes de cara a preparar a l’organització per actuar de manera adequada i aprofitant totes les seves capacitats i recursos.

«Strategic management in the arts» s’estructura en onze capítols que inclouen explicacions i conceptes teòrics, anàlisi de casos pràctics i exemples de bones pràctiques desenvolupades per organitzacions i projectes artístics de tot el món. Els capítols aborden les qüestions següents: el concepte d’innovació i emprenedoria en cultura; essència, paper i fases de la gestió estratègica; mètodes i tipologies dels processos de planificació estratègica; visió, missió i objectius del pensament estratègic; anàlisi estratègica de l’organització artística i del seu entorn; com triar les millors estratègies; màrqueting, programació creativa i pla de desenvolupament d’audiències; pla de gestió de recursos humans; pla de producció i tecnologia; pla financer i de finançament; implementació, monitoratge i reflexió estratègica. El manual acaba amb dos amplis apèndixs amb referències bibliogràfiques i recursos en línia.

 El manual tracta de respondre a les qüestions següents:

  • Per què una gestió estratègica d’èxit requereix un pensament innovador i accions emprenedores de cara a assolir objectius a llarg termini?
  • Quines són les fases principals del procés de gestió estratègica i les seves especificitats en el sector artístic?
  • Quines característiques defineix a una organització artística emprenedora i per què la emprenedoria és important en l’elaboració i implementació de plans estratègics en un model sostenible des del punt de vista financer?
  • Per què les organitzacions artístiques necessiten planificació estratègica i quines especificitats presenta aquest sector artístic?
  • Com elaborar un pla estratègic fent servir l’aproximació més apropiada per a cada cas específic?

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris