La gestión de teatros: modelos y estrategias para equipamientos culturales

Lluís Bonet, Héctor Schargorodsky | Bissap Consulting

Aquest llibre fa una mirada analítica i integral sobre la gestió d’equipaments escènics, des de l’òptica de l’economia de la cultura, la ciència política i la planificació estratègica, per proposar un model de gestió fàcilment adaptable a diverses realitats.

La col·laboració dels professors Bonet i Schargorodsky aporta elements interessants sobre la gestió de teatres, tant de la realitat europea, com de la llatinoamericana, partint de l’anàlisi comparada dels models existents i proposant estratègies d’intervenció aplicables a un ventall més ampli d’equipaments culturals. El contingut s’enriqueix amb les opinions, debats i diàlegs entre professionals referents d’ambdós costats de l’Atlàntic.

La primera part de «La gestión de teatros: modelos y estrategias para equipamientos culturales» analitza el sistema escènic i els diversos models de gestió. Se centra en el sistema de producció i exhibició, en la governança (i el tipus de relacions entre el nivell polític, estratègic i operatiu) les orientacions de l’equipament o l’estructura organitzativa, i fa una introducció als diversos tipus de projectes de gestió artística, de producció i de desenvolupament territorial.

Prenent una dimensió més àmplia que els espais escènics, la segona part aporta tota una sèrie d’eines pràctiques per a una gestió eficient dels recursos aplicable a diverses tipologies d’equipaments culturals. Ens guia en la gestió dels recursos humans i materials, del finançament, el màrqueting, la comunicació i la gestió de públics, dedicant un capítol a cadascun d’aquests temes. Finalment, presenta les línies a seguir per a la realització d’un sistema d’avaluació de la gestió, amb una interessant proposta d’indicadors i procediments d’anàlisi.

Us recomanem també el llibre «La gestión de festivales escénicos: conceptos, miradas y debates», coordinat pels mateixos autors, on diversos grups d’acadèmics, especialistes i responsables de festivals d’Europa i d’Amèrica Llatina, analitzen en profunditat, reunits en diferents sessions de treball, l’organització i gestió de festivals escènics.


Podeu consultar aquests llibres al  Centre d'Informació i Documentació.


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris