El ST mNACTEC genera 3 € per cada euro públic invertit


Les dades provenen de l’Estudi de l’impacte econòmic del Sistema Territorial del mNACTEC 2022 elaborat per la consultoria Rusiñol & Associats, proporcionades pels museus analitzats.
 

Els museus del Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) van generar 3,06 euros per cada euro d’inversió per part de l’Administració pública (Generalitat, ajuntaments, consells comarcals i diputacions) l’any 2022. Aquestes dades provenen de l’Estudi de l’impacte econòmic dels museus del Sistema Territorial del MNACTEC 2022, elaborat per la consultoria Rusiñol & Associats, que ha analitzat 18 dels 26 museus del Sistema Territorial. La xifra de l’impacte econòmic ha augmentat un 43% des del primer informe de l’any 2017, en què era de 2,14 euros per cada euro públic invertit.

En xifres globals, l’import que l’Administració va dedicar l’any 2022 a les inversions i la despesa corrent dels 18 museus del Sistema Territorial del MNACTEC analitzats va ser de 8.182.917,07 euros. Aquesta inversió pública en els museus ha generat en el territori un impacte econòmic de 24.928.760 euros.

Els efectes vinculats d’impacte econòmic generats per aquests museus durant el 2022 corresponen principalment a despeses en transport (33%), allotjament (22%) i restaurants (16%). Pel que fa a l’ocupació, l’informe conclou que l’activitat generada pels museus del Sistema Territorial del MNACTEC el 2022 equival a 474 llocs de treball (equiparables). 

 A continuació es detalla l’evolució de les dades d’impacte econòmic recollides en les quatre edicions de l’estudi que s’han dut a terme:
 
 


 
 

En el cas concret del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), a Terrassa, el Museu genera en el seu territori 10,26 euros per cada euro invertit per l’Administració pública. Aquesta activitat generada pel MNACTEC equival a 147 llocs de treball.

   

 
 
 
 

Podeu consultar i descarregar-vos l'informe:
 

Estudi de l’impacte econòmic dels museus del Sistema Territorial del MNACTEC 2022 (2023). Generalitat de Catalunya. mNACTEC   _________________________________________________________________________________________

La informació procedeix de les webs i canals de comunicació del mNACTEC