Musées et développement durable

A través de la veu d’experts, 'Musées et développement durable' pretén reflexionar sobre el paper que han de jugar els museus en el desenvolupament sostenible de les societats. Coordinat  pels museòlegs Serge Chaumier i Aude Porcedda, la publicació recull les aportacions teòriques, punts de vista, experiències, i casos pràctics de França i el Quebec.

Les contribucions s’organitzen en quatre apartats. El primer tracta de la implantació sostenible dels museus en el territori, tant des d’un punt de vista arquitectònic com patrimonial. Al segon es presenten noves metodologies i procediments que afavoreixen una concepció ecològica de les exposicions i de les activitats museístiques. Al tercer es qüestiona com sensibilitzar als públics i als professionals per generar noves relacions amb el territori. Es remarca que la finalitat última de la institució museística moderna ha de ser treballar per, però sobretot, amb els públics. Al quart apartat es reflexiona sobre la integració del desenvolupament sostenible en la gestió dels museus i llocs patrimonials. Es planteja la promoció de nous models d’organització així com una redefinició de les polítiques de les organitzacions i dels principis ètics que les inspiren. Finalment, a les conclusions, es proposa una anàlisi de la problemàtica del desenvolupament sostenible en els museus, i es recorda que les dimensions econòmiques, socials i ambientals han d’establir un diàleg permanent amb el quart pilar, la cultura.

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació


 


Inicieu sessió o registreu-vos per enviar comentaris