Gènere i creativitat: els progressos recents, a la vora del precipici


 Unesco


La igualtat de gènere és fonamental per garantir una autèntica diversitat de les expressions culturals i la igualtat d’oportunitats en la creació artística i l’ocupació cultural. Més enllà d’aquesta idea defensada per la Unesco, les dades qualitatives i quantitatives revelen que les dones i les persones amb diversitat de gènere s’enfronten a nombroses barreres, d’entre les quals cal destacar l’accés desigual a oportunitats de treball digne, a una remuneració justa i a posicions de lideratge.

Amb la finalitat d’aprofundir en aquestes qüestions i reclamar un nou compromís universal, l’informe “Género & Creatividad: progresos al borde del precipicio”, publicat per la Unesco, explora el problema estructural de la desigualtat de gènere existent en les indústries culturals i creatives, el progrés de les quals s’ha vist truncat greument pels efectes de la Covid-19.
 
 

Percentatge de dones ocupades en professions culturals, per àmbits culturals (2015-2017)

Percentatge de dones ocupades en professions culturals, per àmbits culturals (2015-2017)
 
 

El document fa una fotografia de l’estat de la qüestió a tot el planeta, mitjançant l’anàlisi de les dades recollides per l’Institut d’Estadística de la Unesco que apunten clarament a aquestes desigualtats i barreres en relació amb aspectes com la bretxa salarial, el poder en la de presa de decisions o la manca en la diversitat de representacions.

No obstant els reptes existents, l’organització fa èmfasi en la necessitat de generar dades més fiables per poder sensibilitzar la ciutadania i poder desenvolupar polítiques d’igualtat de gènere basades en informació veraç i una base empírica sòlida.

D’altra banda, l’informe aplega una sèrie de polítiques, mesures i programes d’igualtat de gènere innovadors que poden servir d’inspiració als responsables polítics que treballen en la millora de les accions polítiques en perspectiva de gènere.
 
 

Presència transversal de la igualtat de gènere en els Indicadors Cultura 2030 de la Unesco

Presència transversal de la igualtat de gènere en els Indicadors Cultura 2030 de la Unesco
 
 

Alguns exemples en són l’augment de la visibilitat d’artistes dones i de gènere divers, el foment de la creació de xarxes, la millora de l’accés a les fonts de finançament o fer front a una bretxa digital responsable en gran mesura de la seva vulnerabilitat.

Segons l’estudi, 250 milions menys de dones que homes utilitzen Internet i 200 milions menys de dones que homes tenen un telèfon mòbil, xifres que es tradueixen en un aïllament i un accés limitat a eines digitals de creació i consum cultural, així com a informacions fiables. En aquest context la Unesco reclama una major coordinació entre els governs, les organitzacions culturals i la societat civil per poder atènyer aquests objectius.

Una altra qüestió de la qual es fa ressò l’informe és aquella relacionada amb la seguretat i el benestar de les persones, l’assetjament i l’abús en els llocs de treball, els espais de creació i, també, en l’entorn digital, que tenen conseqüències gravíssimes en la llibertat artística.

Aquest panorama no ha fet més que agreujar-se amb l’impacte de la pandèmia que ha situat “a la vora del precipici” els progressos aconseguits recentment en matèria d’igualtat de gènere en la cultura i la creativitat. En aquest sentit, diversos informes indiquen l’augment de la violència de gènere durant els nombrosos confinaments, l’augment de les desigualtats amb el tancament de les escoles, el teletreball i la implicació en tasques lligades a les cures. L’informe, però, també recull aquells mecanismes sorgits per mitigar l’efecte de la crisi i que són motiu d’optimisme.


 
 

Podeu consultar i descarregar-vos l’informe:
 

Conor, B. (2021). Género & Creatividad: progresos al borde del precipicio. Unesco unesdoc.unesco.org

   


 


 

_____________________________________________________________________