Ciutats, cultura i creativitat: recepta per a la sostenibilitat i el creixement inclusiu


UnescoBanc Mundial
 

Sobre el potencial de les indústries cultures i creatives com a transformadores de les economies urbanes i els seus beneficis socials i econòmics no és la primera vegada que n’hem sentit parlar, especialment arran dels diversos estudis que presenten les seves estratègies com a recurs inestimable per a la recuperació de la pandèmia de la Covid-19 i la construcció d’entorns més resilients a escala local.

En aquest context, la Unesco i el Banc Mundial han donat llum a  "Cities culture, creativity: Leveraging culture and creativity for sustainable urban development and inclusive growth". Aquesta publicació presenta una sèrie de directrius i un marc d’acció, basat en l’experiència de nou ciutats d’arreu del món i diversos estudis, per ajudar les ciutats a desenvolupar les seves indústries culturals i creatives per a un desenvolupament urbà sostenible i per avançar en la competitivitat de la ciutat i la inclusió social.
 
 

Indústries culturals i creatives i subsectors

Indústries culturals i creatives i subsectors
 
 

El marc d’acció de la Unesco per a “Ciutats, Cultura i Creativitat” – CCC framework – ofereix orientacions concretes per als diversos agents implicats en les dinàmiques d’aquest entorn (governs locals, regionals i estatals, sector privat, professionals de la creativitat i de la cultura, societat civil, etc.), amb focus en les polítiques i entorns a escala local, essencials perquè l’impacte sigui transformador.

El document consta de quatre blocs. El primer, “la cultura i creativitat com a actius i recursos de la ciutat” repassa els conceptes clau de la ciutat creativa, defineix aquells sectors i activitats que n’estarien inclosos, així com el funcionament de l’ecosistema de l’economia creativa amb èmfasi en aspectes com el creixement econòmic o l’ocupació.
 
 

El model de cercles concèntrics de l’economia creativa

El model de cercles concèntrics de l’economia creativa
 
 

El segon bloc se centra en “com abordar les limitacions de les ciutats creatives en el marc de CCC” identificant aquells elements facilitadors de beneficis socials, econòmics i d’espai urbà: infraestructura urbana i habitabilitat, competències i innovació (capital humà), xarxes i estructures de suport, entorn institucional normatiu, autenticitat i entorn digital.
 
 

Marc operatiu de Ciutats, Cultura i Creativitat

Marc operatiu de Ciutats, Cultura i Creativitat
 
 

El següent apartat ofereix estudis de casos que il·lustren com diverses ciutats han aprofitat la cultura i la creativitat per obtenir els beneficis descrits amb anterioritat al document i analitza l’impacte de la Covid-19 i les oportunitats que ofereixen les ciutats creatives per a la recuperació de les seves economies.

Quines polítiques, programes i inversions podrien contribuir a ajudar les ciutats a regenerar-se de forma urbanística i socioeconòmica? L’informe tanca amb unes conclusions i un recull de recomanacions per potenciar les ciutats creatives, basades en el marc operatiu de CCC, així com una sèrie de propostes d’intervencions a curt i llarg termini que responen a aquesta pregunta.
 
 

Podeu consultar i descarregar-vos el document:
 

Unesco, World Bank. (2021). Cities, culture, creativity: Leveraging culture and creativity for sustainable urban development and inclusive growth. Unesco. unesdoc.unesco.org

   


 


 

_____________________________________________________________________