Museus, una ocupació de collar rosa

Gender Equity in Museums Movement (GEMM)
 

Un altre 8 de març, un altre Dia Internacional de les Dones sabent que, malgrat els avenços en comparació amb altres èpoques i generacions, l’equitat i la igualtat de gènere segueixen sent inexistents en la gran majoria de sectors del món laboral. No existeixen en camps tan variats com la ciència, la investigació, l’esport o el cinema, i tampoc en l’àmbit cultural. Ni en el context americà, d’on prové l’article que avui presentem, ni a casa nostra, com va posar de manifest l’estudi 'Desigualtats de gènere en l’ocupació cultural a Catalunya'  presentat pel Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA) ara fa un any.


En el cas de les professions dominades per dones, aquest biaix de gènere disminueix la importància de la professió als ulls dels responsables de la comunitat i el govern. Dins de l’àmbit cultural, s’assegura a l’article, els museus constitueixen un dels casos on això passa.


'Museums as a Pink-Collar Profession: The Consequences and How to Address Them', escrit per la coalició GEMM (Gender Equity in Museums Movement), ens parla dels museus com una professió de treballadors de coll rosa; és a dir, una professió majoritàriament de dones.


 


Segons apunten els integrants de GEMM en aquest text, és més freqüent que les dones s’introdueixen en sectors i feines tradicionalment masculines que no pas a la inversa. Ara bé, quan són els homes els qui s’insereixen en professions on hi ha més presència de dones, com en el cas del sector museístic, sovint és a ells a qui se’ls promociona fins a ocupar càrrecs més alts.


Que el sector estigués exclusivament dominat per dones, però, no solucionaria ni molt menys el reptes als quals aquestes s’enfronten dia a dia. La coalició GEMM, té clar que el que es necessita és una força de treball diversa:
 
 

Ara i en el futur, l'equip de treball d’un museu ha de ser divers, inclusiu, accessible, equitatiu i saludable.
 


Per tal d’assolir aquest propòsit, GEMM fa un seguit de recomanacions als treballadors i directius dels equipaments museístics. Aquí us en fem un resum:
 

  • Assumir la responsabilitat de la seva promoció i desenvolupament professional, així com defensar els salaris, augments, beneficis i condicions de treball.
  • Dur a terme autories d’equitat dels salaris i beneficis i fer plans per corregir les deficiències detectades.
  • Comprometre’s amb el desenvolupament intencional i equitatiu del personal.
  • Fomentar la diversitat en la contractació, augmentant els pressupostos destinats al personal i estant oberts a la contractació de professionals provinents d’altres camps i oferint-los la formació específica necessària, entre altres mesures.
  • Realitzar acords de treball flexible.
  • Prendre consciència dels prejudicis i del sexisme benèvol, així com de l’impacte negatiu que poden suposar, i treballar per contrarestar-los.


Un altre 8 de març, sabent que la desigualtat de gènere segueix sent-hi, i sabent que, al mateix temps, la conscienciació i els esforços per revertir aquesta situació augmenten. És ben clar que el proper pas ha de ser traduir aquesta presa de consciència en actes. I com abans passi, millor.

 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Descàrrega de l'article:
 

Gender Equity in Museums Movement (2019). Museums as a Pink-Collar Profession: The Consequences and How to Address Them.GEMM. https://bit.ly/3cRQcFx
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________