Capgirar la distribució cultural: els canvis digitals

Observatorio Vasco de la Cultura | Eusko Jaurlaritza

L’Observatori Basc de la Cultura s’ha proposat analitzar la distribució de la cultura davant de l’escenari digital el qual cada vegada disposa de més presència a l’àmbit cultural. Així doncs, l’informe pretén fer una lectura els diferents sectors culturals: el llibre, les arts escèniques, la música, el cinema i les arts visuals i veure com aquestes diverses dinàmiques tradicionals pròpies de les cadenes de valor s’han vist modificades degut a la presència digital.

En el cas del llibre, la digitalització ha produït els següents canvis:

 • Digitalització de l’edició i la distribució. S’escurcen tots les baules cap al consumidor final. Això provoca una major competència entre autors.
 • Els mateixos autors fan tasques de màrqueting associades a la seva marca personal.
 • Es produeixen noves estratègies a les llibreries. 
   

A l’àmbit de les arts escèniques:

 • La digitalització produeix un impacte ampli en la gestió de les arts escèniques (especialment en la relació al mercat/usuari). Tot i així encara és limitat en els trams de creació/producció/distribució degut a la digitalització. 
   

Pel que fa a la música:

 • Els concerts i el valor del directe pren més importància que la venda de discos.
 • Els productors es converteixen en agents de canvi.
 • Reducció de les vendes físiques.
 • Moltes gravacions es duen a terme en estudis particulars. Noves tecnologies permeten que artistes novells facin les seves produccions. Foment de l’autoedició. 
   

Entrem en el món del cinema on la digitalització produeix els següents canvis:

 • La post-producció pren una gran importància.
 • La distribució online té major rebuda.
 • La digitalització produeix molta més agilitat en la distribució.
 • La pirateria esdevé un perill i un repte a superar igual que en el camp de la música.
 • El productor rep gran importància.
 • Els agents de venda internacional augmenten en importància.
   

En el cas de les arts visuals, la cadena de valor és difusa i el pes se l’emporta la creació i l’exhibició:

 • Impacte digital menys específic o inclús poc trencador.
 • En destaca sobretot el paper dels museus i dels centres d’art:
  • Experiències virtuals a més de les físiques
  • Millora en la conservació
  • Nous mecanismes de difusió

Si es porta el visor cap a una perspectiva més global es produeixen dues tendències que aparentment poden semblar contradictòries. Per una banda es produeix una diversificació important amb nous agents, canals i estratègies. Això provoca noves aliances i nous rols. D’altra banda es produeix un fenomen de concentració on es duu a terme una convergència amb altres sectors, augmenta la presència de grans operadors digitals; agents transnacionals i una integració vertical.


 

Les reflexions que desperten aquest informe arriben a la conclusió que la revolució digital ha propiciat canvis que encara estan en ple recorregut i que produeixen un escenari de complexitat actualment. Estem doncs en un moment de transformació en l’àmbit de la cadena de valor cultural que produeix certa sensació de poca claredat i confusió, ja que molts rols estan canviant. Probablement estem en un escenari de transició del qual encara no en podem ser del tot conscients degut a la manca de perspectiva, ja que els canvis estan encara en plena ebullició. Quantitativament, el canvi digital ha estat important per tots els sectors culturals analitzats, fet que provoca i provocarà noves preguntes i nous espais a considerar per cada sector en concret.
PDF    Análisis de la distribución en la cultura

HTML  Análisis de la distribución en la cultura


 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris