El valor singular del patrimoni industrial

Posar en valor el patrimoni industrial és un tasca amb moltes possibilitats tal com ens demostra el llibre Conservación y restauración del patrimonio industrial. A través d’unes directrius molt pràctiques que repassen totes les facetes de gestió del patrimoni industrial -- des de les parts més materials sobre conservació fins a consells sobre com engegar un projecte de restauració i promoció del patrimoni industrial -- aquest llibre ens permet reflexionar sobre la importància de fer una bona recuperació i revalorització del patrimoni industrial. Una manual que tant pot servir per a conservadors i patrimonialistes que vulguin saber-ne més d’aquest tipus de patrimoni, com ara gestors culturals que tinguin com a objectiu investigar el valor d’aquest determinat patrimoni. 

És ben sabut que Catalunya és un territori fortament industrialitzat, amb molts anys d’història a les espatlles per reivindicar i recuperar, com bé demostra la pàgina web Espais recobrats. Els nous usos del patrimoni industrial català, que neix d'un llibre que porta el mateix títol, on es recullen la reconversió d'antics espais industrials en nous usos. El patrimoni industrial és un actiu que podria ser molt important pel panorama cultural del nostre país, però malauradament no totes les antigues fàbriques es conserven i es converteixen en patrimoni. Probablement degut a la manca de pressupost o a la falta de valor atorgat a l’edifici, el patrimoni industrial és una carta que no s’utilitza la majoria de les vegades. En moltes ocasions, la reivindicació de la conservació del patrimoni industrial ve més donada per la societat civil que no pas per l’Administració, ja que son molts els casos on s’ha defensat com un aspecte propi de la identitat dels veïns i veïnes el qual s’havia de preservar com a patrimoni. I el cert és que el patrimoni industrial gaudeix d’un potencial singular que el diferencia d’altres tipus de patrimonis, ja que en el seu ús primari va ser una fàbrica que va donar lloc al treball quotidià de moltes persones. És per aquest motiu que molt probablement el patrimoni es reivindiqui de manera intensa en certes ocasions, sent percebut de manera molt més propera que no pas unes restes romanes o una casa modernista.  
 

Vapor Aymerich, Amat i Jover, seu de Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)


 

La realitat del patrimoni industrial a l’àmbit de l’estat espanyol, segons els autors, és força preocupant, ja que si no fos pels esforços de les associacions i els tècnics que ho gestionen, el patrimoni per part de la gestió de l’administració es troba marcat per l'absència d’una planificació integral. Tal com es denuncia al text: “La escasa participación social e institucional de los valores y significados del patrimonio industrial está ocasionando problemas de coordinación entre las administraciones y sus departamentos”, fet que agreuja encara més el fet de posar en valor patrimoni industrial. 
 

De totes maneres, el patrimoni industrial té moltes possibilitats per oferir sobretot pel caràcter proper que abans citàvem. De fet, segons els mateixos autors del manual “el patrimonio industrial confiere una historia singular al entorno y constituye, como todo bien cultural, una herramienta integradora de las personas que allí se asientan.”. És per aquest motiu que dins de l’àmbit de la dinamització patrimonial hi poden tenir una gran rellevància totes aquelles associacions i teixits veïnals, ja que solament amb el voluntariat social el patrimoni industrial pot esdevenir una verdadera eina pel desenvolupament de polítiques comunitàries. 
 

El patrimoni industrial és, per tan, un recurs que mescla molts elements interessants dels quals en poden sorgir projectes amb molts matisos. La suma de memòria col·lectiva, identitat, història popular i participació social pot esdevenir un valor molt atractiu per tal de potenciar la figura del patrimoni industrial.
 

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació.

Can Marfà, a Mataró.

 

Inicieu sessió o registreu-vos per enviar comentaris