Mesures i públics culturals

Per a la gestió dels públics culturals és clau disposar de dades dels usuaris de la cultura. Aquestes dades aporten valor als agents culturals i permeten millorar les estratègies per tal d’estendre la cultura que generen a un públic més ampli. Amb l’objectiu de consolidar el desenvolupament dels públics, la nova línia d’ajuts d’implementació fomenta l’adquisició o la utilització d’eines tecnològiques que ajudin a conèixer i a fidelitzar els usuaris dels sectors de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), les arts visuals, l’audiovisual, el llibre, la música, els videojocs i les arts digitals.

Es promou un canvi de model de la gestió dels agents culturals amb l’ús d’eines tecnològiques que permetin generar i transferir coneixement, conèixer el comportament dels públics que té expectatives d’interactivitat i interconnexió amb creadors, agents i altres públics, i alhora enforteix l’estratègia digital dels agents dels àmbits esmentats.

 


 

El Pla de Mesures de Desenvolupament de Públics de l'ICEC se centra en tres grans eixos:
 

  1. Campanyes per fomentar la creació de públics per als diferents àmbits de la cultura;
  2. Difusió mitjançant la col·laboració amb els mitjans de comunicació públics i privats, així com suport a les iniciatives de desenvolupament de públics través de l’ajut a l’organització de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura
  3. Professionalització, que es concreta en tres accions: una guia de bones pràctiques per a l’atenció, captació i fidelització de públics; la formació, amb la creació d’un itinerari específic amb la col·laboració del Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE) de l’ICEC i la creació de dos ajuts nous (que es sumen als ja existents); un dirigit a consultories de plans de desenvolupament de públics i l’altre a la implementació d’aquests plans.

     

Pla de Mesures de Desenvolupament de Públics

 

L'objectiu és donar eines i suport al sector cultural català per gestionar i fidelitzar els públics ja existents i per captar-ne de nous, per obtenir dades que els permetin analitzar els comportaments culturals i preveure'n els canvis i per definir i implementar plans de desenvolupament de públics per als seus projectes.
 

Les despeses subvencionables són les següents:

a) Despeses d’implementació (compra de llicències o serveis d’implementació) de sistemes informàtics per la gestió de les relacions amb els públics (màrqueting relacional), com pot ser un sistema de CRM, eines d’aprenentatge automàtic, entre d’altres.

b) Despeses d’implementació (compra de llicències o serveis d’implementació) d’eines que transformin la informació en coneixement de valor dels usuaris culturals que permetin a les organitzacions prendre decisions, com pot ser Bussiness Intelligence.

c) Despeses d’implementació d’eines tecnològiques per a la realització d’enquestes als usuaris culturals.

d) Despeses per a la incorporació de millores al web o desenvolupament d’aplicacions per interactuar amb els públics i recollir llurs opinions.

e) Despeses per a la implementació d’anàlisis de públics i d’estratègies de mapeig de comunitats o de segmentació de públics.

f) Despeses per a la implementació d’eines de màrqueting per fer campanyes segons els diferents segments de públics.
 

Trobeu aquí les bases per implementar plans de desenvolupament de públics

I aquí les bases per a la realització de consultoria de plans de desenvolupament de públics, del Servei de Desenvolupament Empresarial.

 


 

Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentari