La clau d’accés a la cultura: despertar l’interès des de l’educació.

Magdalena Pasikowska-Schnass - Directorate-General for Parliamentary Research Services | European Parliament

Facilitar l’accessibilitat a la cultura, és un dels reptes més grans per les administracions públiques d’àmbit europeu, sobretot trobar els mètodes efectius que facilitin l’acostament i la dinamització cultural en diferents contextos i casuístiques. En aquest sentit, l’educació és la clau per facilitar l’interès cultural que obri les portes dels ciutadanas a tot tipus de manifestacions i propostes a través de les eines al seu abast.

En aquest cas, en l’estudi del Parlament Europeu, s’analitzen quines són les possibles dificultats amb les que es pot trobar un ciutadà a l’hora d’accedir a la cultura en entorns i situacions ben diverses, analitzant les diferents eines que s’han desenvolupat en aquest sentit a diferents estats membres de la Unió Europea. Justament, perquè ampliar el rang d’usuaris en cultura és un dels principals objectius de les resolucions del sector que sorgeixen al propi Parlament, tot i que no sempre s’arriben a assolir els objectius.

És la llei de la oferta i la demanda la que condiciona l’accés a la cultura? Són necessàries grans infraestructures i equipaments culturals per apropar la cultura a la ciutadania?

De ben segur, les polítiques públiques per guanyar una ciutadania culta van més enllà dels aspectes comercials i logístics. Però per tal de poder incidir en l’accessibilitat a la cultura és imprescindible saber què cal afrontar i com fer-ho. És per això que en aquest article, les barreres són analitzades cercant-ne l’origen i el seu impacte, i seguidament classificant-les en diferents aspectes i tipologies, com ara; factors educatius i d’edat, motius econòmics i estereotips socials, barreres físiques, també barreres digitals, legals, o distinció per diversitat cultural o lingüística.

En aquest sentit, el document proposa diferents opcions per trencar amb les múltiples i variables barreres que poden existir entre ciutadà i cultura en termes generals. Vol anar també més enllà de l’estereotip sobre la necessitat de grans infraestructures i equipaments per tal d’oferir propostes culturals als seus ciutadans, sense tenir en compte que activant la participació i dotant-se d’eines bàsiques els propis conciutadans, es poden desenvolupar accions i generar les pròpies activitats aprofitant la infraestrucutura existent, ampliant tant la participació com la seva resposta. També advoca a les possibilitats que ofereix la xarxa per apropar la cultura, tot i que en alguns aspectes pugui ser limitat, denota que Internet permet trencar barreres fins ara existents, sobretot les econòmiques i geogràfiques.

En aquesta gràfica hi veiem la mitjana anual d’activitat cultural dels ciutadans europeus per àmbits, des del consum de cultura de masses a les bibliotques o les arts en viu, molt menys secundades:
 

mitjana anual d’activitat cultural dels ciutadans europeus per àmbitsEn aquesta trobem quins motius o barreres troben els europeus a l’hora d’accedir a una proposta cultural, des de la manca d'interès al poc temps, però sobretot en alguns casos com arts en viu i audiovisual, la barrera econòmica és la que s'imposa:

motius o barreres troben els europeus a l’hora d’accedir a una proposta cultural


Aquest gràfic concèntric ens mostra el nivell d’activitat cultural en funció del l'edat de finalització d’estudis, on podem veure la correlació de major interès en aquells que han adquirit un major grau d'estudis:
 

nivell d’activitat cultural en funció del l'edat


Cal destacar en les dades que es contraposen en la relació entre interessos i barreres reals per accedir a la cultura, a partir de les quals es denota que en molts casos no són només les facilitats que es posen a l’abast del ciutadà, sinó que depèn de l’interès que aquest tingui, comptant evidentment amb altres factors com les possibilitats econòmiques, geogràfiques o de gestió del temps. Del document es desprèn però, que dependrà majoritàriament de l’interès cultural generat a partir de l’educació a tots nivells i edats, al fet que els ciutadans europeus accedeixin a la cultura, aprofitant al màxim les eines i possibilitats al seu abast.


PDF  Access to culture in the European Union

HTLM   Access to culture in the European Union

Inicieu sessió o registreu-vos per a enviar comentaris