La clau d’accés a la cultura: despertar l’interès des de l’educació.