Turisme cultural, desenvolupament territorial i sostenibilitat

Universitat de València

Aquesta obra recull una cinquantena de comunicacions, relacionades amb el desenvolupament local i el patrimoni natural i cultural, presentades per experts de diverses disciplines al primer congrés de «Turisme cultural, desenvolupament territorial i sostenibilitat», organitzat per la Universitat de València i La Federació d’Instituts d'Estudis Comarcals del País Valencià.

El llibre presenta diverses experiències dutes a terme arreu del País Valencià en matèria de sostenibilitat local a través de l’explotació turística. Els seus continguts s’estructuren en tres blocs: el territori (arqueologia, arquitectura i paisatge), el patrimoni cultural (cultura i art), i la gestió local (administració pública i gestió).

En el primer bloc hi destaquen, d’una banda experiències de l’àmbit del patrimoni industrial, hidràulic i arqueològic, i de l’altra, iniciatives de tipus ecològic relacionades amb la botànica, les reserves naturals o el paper dels horts en zones periurbanes. El segon bloc reuneix propostes de turisme enològic, literari o un interessant projecte europeu sobre la cultura en l’àmbit pastoral. L’últim bloc inclou articles sobre la gestió dels recursos culturals en la política turística, les polítiques de desenvolupament turístic rural o les transformacions i l’impacte socioeconòmic que té aquesta activitat a escala local.
 


Per contextualitzar aquestes experiències, es presenten les ponències dels professors Manuel Costa i Mª Dolores Pitarch que aprofundeixen en el paper del paisatge com a recurs turístic de qualitat i en la cultura com a oportunitat per a un desenvolupament turístic sostenible.


Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i DocumentacióInicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris