Kult-ur: Governança de la ciutat i drets culturals

Kult-ur

Ens plau presentar-vos aquesta nova revista acadèmica, multidisciplinària i digital  d’investigació i assaig que vol aproximar-se a la complexitat de tot allò que s’ha relacionat amb els modes de viure en la ciutat i que presta una atenció especial a les seves modalitats emergents, a les noves formes de convivència. El primer número està dedicat a la governança de la ciutat i als drets culturals i compta amb articles de Jordi Pascual, Patrice Meyer-Bisch, Raymond Weber, Nicolas Barbieri, John Holden, Montserrat Pareja Eastaway, Davide Ponzini, Nancy Duxbury o Jordi Baltà Portolés, entre d'altres. El segon número tractarà qüestions relatives a l’emancipació, autogestió, el canvi i com retornar la sobirania a les persones.
«Kult-ur», que també compta amb un blog, és una publicació del Servei d’Activitats Socioculturals (SASC) -a través del Programa d’Extensió Universitària (PEU)- de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana, i vol ser vol ser un espai obert que reuneixi consideracions diverses sobre les cultures de la ciutat: des de l’articulació territorial fins a les activitats econòmiques, socials, polítiques, - públiques i privades – la governança, el desenvolupament local, la participació ciutadana, el canvi de model social, etc. Tant la revista com el blog conviden a debatre en un sentit ampli com els éssers humans pensem la ciutat i vol transformar l’espai urbà existent per construir una ciutat desitjable allunyada de quimeres absurdes, una ciutat utòpica pendent d’imaginar i d’edificar i que reclama la participació de múltiples agents.

Àgora

Governança de la ciutat i drets culturals Jordi Pascual

Les droits culturels dans la grammaire du développement Patrice Meyer-Bisch

Quelle gouvernance pour la culture et le secteur culturel? Raymond Weber

Cultura, políticas públicas y bienes comunes: hacia unas políticas de lo cultural Nicolas Barbieri

Valuing Culture in the Global City John Holden

Repensant la governança de la creativitat a les ciutats Montserrat Pareja Eastaway

Understanding cultural diversity policy making by exploring its tools at the urban level Davide Ponzini

Cultural governance in sustainable cities Nancy Duxbury

Literature Review on Cultural Governance and Cities Jordi Baltà Portolés, Vesna Čopič, Andrej Srakar


SUMARI: Kult-ur, Vol. 1, núm.1 (2014) Governança de la ciutat i drets culturals


 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris