Informe sobre las tareas de evaluación y análisis en Cosmocaixa

Guillermo Fernández , Ana Salazar | Obra Social ”la Caixa”

CosmoCaixa, el museu de les ciències de l’Obra Social “La Caixa”, ha desenvolupat un programa d’avaluació per conèixer l’impacte que produeixen les exposicions programades en aquest espai, els resultats del qual es recullen en aquest document.

L’informe, que compta amb un marc teòric extensament desenvolupat per a l’avaluació d’exposicions, es tracta, si més no, d’una eina útil aplicable a d’altres processos de desenvolupament de projectes expositius que tinguin un focus en la interacció i l’aprenentatge dels usuaris.

CosmoCaixa duu a terme una sèrie de projectes d’avaluació amb la intenció de disposar de dades sobre el seus públics, la seva interacció amb les exposicions, així com del grau d’assumpció dels continguts curats. L’equip d'ARTImetría ha realitzat tres d’aquests treballs centrats en les exposicions temporals «Epidèmia!»,  «TecnoRevolució» i «Mediterrani», que es recullen en aquesta publicació.

Aquest informe explica també la metodologia aplicada per al desenvolupament d’aquesta avaluació, que ha estat «l’observació sistemàtica» i que consisteix en l’observació discreta del comportament d’una mostra dels visitats, amb un seguiment del seu recorregut i una entrevista final.

Els resultats obtinguts de les tres exposicions, han servit per fer una anàlisi comparativa i recollir dades sobre tota una sèrie d’indicadors com la durada de les visites, el tipus de recorregut, la velocitat o el temps de lectura dedicat a cadascun dels ítems exposats, enriquides amb la valoració qualitativa dels visitants o el seu nivell de comprensió.


 


PDF Informe sobre las tareas de evaluación y análisis en Cosmocaixa

HTML Resultados, análisis de público y estudios de evaluación de CosmoCaixaInicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris