Universitat = Humanitats + Ciències + Agents culturals locals + Indústries creatives

Martinus Buekers i Bas Nugteren | League of European Research Universities (LERU)

Quin hauria de ser el rol de les universitats pel que fa a la integració de la cultura i les arts en el món acadèmic? Per què és necessària, aquesta integració? I quin paper hi tenen les indústries creatives i els agents culturals locals, com ara els museus? Martinus Buekers i Bas Nugteren, investigadors en centres membres de la Lliga d’Universitats Europees de Recerca (LERU), plantegen una xarxa de col·laboracions dirigida a ressituar les universitats com a institucions culturals de primer ordre, a partir de la identificació dels processos d’aprenentatge científics amb els artístics.

Els autors de «Creative arts and research-intensive universities: a crucial partnership» consideren que les universitats són centres culturals amb uns fonaments científics i, a més, postulen que l’estructura dels processos creatius artístics i científics és molt semblant perquè es basa en la noció d’incertesa (risc, invenció, competició, innovació i desenvolupament personal). És per això que assenyalen que l’ensenyament de les arts i de les ciències no hauria d’estar segregat en l’àmbit acadèmic; cada universitat hauria de desenvolupar una política cultural pròpia mitjançant un pla estratègic que es basés en aquests principis. En la imatge següent es mostra un esquema d’una proposta de pla, amb tres dels objectius essencials (connexió, participació i producció) i els àmbits que cobreixen.


Model sobre un possible pla estratègic de la política cultural universitària


 

La implementació d’aquest model posicionaria les universitats com a institucions en xarxa en el centre de la vida social; serien espais d’interacció entre investigadors, estudiants i artistes, entre la comunitat local i els seus stakeholders culturals (museus, llibreries, biblioteques, teatres, centres d’art...), i tot i l’objectiu d’estimular les competències dels estudiants en l’àmbit de l’emprenedoria, els autors assenyalen que la iniciativa no es tracta d’una estratègia empresarial. De fet, els apartats finals ofereixen algunes recomanacions i casos de bones pràctiques dels darrers temps, entre els quals figuren els desenvolupats pel Massachusetts Institute of Technology (MIT) i la Universitat de Barcelona.


PDF Creative arts and research-intensive universities: A crucial partnership

HTML League of European Research Universities. Publicacions


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris