Els equipaments culturals de Castellví de Rosanes

L’Ajuntament de Castellví de Rosanes ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona un assessorament cultural i tècnic per estudiar la situació actual dels equipaments culturals i presentar una estratègia que en potenciï els seus usos.

L’assessorament consisteix en elaborar un Pla d’Equipaments Culturals del municipi que n’estudiï l’estat: tant a nivell normatiu (recomanacions per a l’adequació a la normativa vigent) com pel que fa als usos (optimització, programació i rendiment) dels equipaments culturals del municipi.
L’objectiu d’aquest document és doble, per una banda inclou un estudi exhaustiu de l’estat de les instal·lacions i recomanacions d’adequació a la normativa vigent i per l’altra com rendivilitzar els recursos disponibles (espais, agents programadors,...) per a incrementar l’oferta cultural. Per apropar-nos a aquest doble objectiu el document ha comptat amb la col·laboració i el treball conjunt entre el Servei d’ Equipaments i Espais i Públics (SEEP) i el Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona.

L’esquema d’aquest treball seguirà aquest ordre:

  • Visió general del context del municipi (sociodemogràfic, territorial,...).
  • Aproximació a la realitat cultural del municipi analitzant els principals elements que tenen relació amb els equipaments culturals.
  • Estratègia doble: anàlisi de la situació actual i proposta d’adequació dels equipaments culturals a la normativa vigent (incompliments, elements que precisen adequació, cost de les intervencions, priorització,...) i proposta d’intervenció dels equipaments culturals pel que fa a l’activitat, relació entre els agents culturals i eines de gestió per l’activitat cultural.

Finalment aquest estudi té la voluntat d’oferir a l’Ajuntament un full de ruta que presenti un horitzó final on a partir d’una estratègia tècnica específica d’adequació dels equipaments i una sèrie de recomanacions alhora de programar i gestionar els espais, el municipi ofereixi una millor proposta de dinamisme cultural.

PDF  Els equipaments culturals de Castellví de Rosanes

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris