Pla d’Equipaments Culturals de Castellterçol

Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC). Diputació de Barcelona

El Programa d’Assessorament Cultural del CERC de la Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Castellterçol el Pla d’Equipaments Culturals del municipi donant resposta a la petició feta des del consistori

L’objectiu d’aquest Pla és reordenar, racionalitzar i rendibilitzar els equipaments culturals de Castellterçol, pel que fa a possibles canvis d’ubicació dels usos, millores d’infraestructures, d’acció i gestió. A la vegada donar orientacions respecte a la programació per tal de reforçar els aspectes més febles i potenciar aquelles línies que siguin més significatives per acomplir els objectius culturals del municipi i incrementar la qualitat dels serveis culturals que ofereix al seus ciutadans.

Per altra banda, aquest document representa una oportunitat, en clau de nova governança, en tant que aprofundeix en els fonaments de la democràcia participativa on l’Ajuntament actua com a agent dinamitzador i generador del debat.

En el pla d’equipaments s’analitza la realitat cultural de Castellterçol, es recull tota la informació corresponent als equipaments culturals o amb potencialitats d’ús cultural i es proposen usos i inversions que permetin, a mig i llarg termini, disposar dels equipaments necessaris per donar resposta a les necessitats del present i a les projeccions de futur.

El Pla, des d’una mirada externa i tècnica, revisa els espais i equipaments que actualment tenen usos culturals i s’estudia  la seva gestió, programació i funcionament. Es plantegen estratègies d’optimització i racionalització dels equipaments per fer una distribució més equitativa i sostenible dels usos i la programació cultural del municipi.


PDF Pla d’Equipaments Culturals de Castellterçol


Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris