Pla d'Equipaments Culturals d'Arenys de Munt

Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC). Diputació de Barcelona

El Programa d’Assessorament Cultural del CERC de la Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament d’Arenys de Munt el Pla d’Equipaments Culturals del municipi donant resposta a la petició feta des del consistori.

El Pla d’Equipaments Culturals d’Arenys de Munt és un document tècnic de reflexió i anàlisi amb una diagnosi sobre l’estat actual dels equipaments culturals del municipi i una estratègia de futur.

El treball gira entorn de dos aspectes importants: disposar d’un nombre adequat d’equipaments culturals tenint en compte els estàndards actuals, i implicar la ciutadania i el teixit associatiu en el dinamisme d’aquests espais.

En l’elaboració s’han seguit els següents criteris per tal de disposar d’un mapa d’equipaments culturals sostenible:

  • optimitzar els recursos disponibles
  • reorganitzar i adequar els espais
  • concentrar els usos similars
  • especialitzar els equipaments

L’eix central de l’estratègia fa referència a convertir Arenys de Munt en un municipi on cultura i educació quedin entrelligades, incorporant la dimensió cultural a l’educació i desenvolupant la dimensió educadora de la cultura. En aquest marc té un paper central la reconversió de la Masia de Can Borrell com a epicentre on es doni aquesta confluència entre l’àmbit escolar i el cultural.

L’apartat propositiu també fa especial èmfasi en facilitar l’accés a la cultura. Per una banda augmentant els equipaments culturals municipals: amb la construcció d’una nova biblioteca i l’adequació d’una antiga fàbrica com a Centre Cívic i Cultural. Per l’altra recuperant l’ús ciutadà i cultural de l’espai públic. A més el document incorpora un seguit d’actuacions específiques a realitzar a cada un dels equipaments culturals existents.

Cal entendre el document com una síntesi de la realitat actual d’aquests espais i una eina de reflexió per oferir una estratègia capaç d’afrontar els reptes de demà. És un treball que proposa nous usos i inversions en clau de futur per anar-hi pensant. Per anar-hi pensant i per anar fent. 


 

PDF Pla d'Equipaments Culturals d'Arenys de Munt


 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris