Com iniciar una avaluació: oportunitat, viabilitat i preguntes d’avaluació

Jaume Blasco Julià | Ivàlua, Institut Català d'Avaluació de les Polítiques Públiques

Aquesta guia presenta conceptes, criteris i recursos per valorar l’oportunitat i la viabilitat de l’avaluació d’una intervenció pública, en funció d’una anàlisi dels seus condicionants, requeriments i utilitat prevista, i també per guiar el primer pas en el disseny d’una avaluació: la formulació de les preguntes d’avaluació.

La guia s’estructura en cinc seccions. La primera introdueix els conceptes bàsics sobre l’avaluació de polítiques públiques. La segona planteja un procés en cinc passos per caracteritzar la intervenció que cal avaluar i el seu context, el propòsit i els destinataris de l’avaluació i els recursos per portar-la a terme. Un cop analitzades les circumstàncies, la tercera secció proposa una reflexió sobre la conveniència o no d’avaluar la intervenció. La quarta secció planteja un mètode en tres passos per seleccionar i refinar les preguntes amb què s’iniciarà l’avaluació. Tanca la guia una secció sobre la gestió de l’avaluació a l’organització.

PDF  Com iniciar una avaluació: oportunitat, viabilitat i preguntes d’avaluació

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris