Llibre blanc de la interrelació entre Art, Ciència, Tecnologia i Societat


 
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia (FECYT)
 
 
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia (FECYT) va presentar el dijous 15 de juny, el Llibre Blanc de la interrelació entre Art, Ciència, Tecnologia i Societat a Espanya. Parlar de les interseccions entre art, ciència i tecnologia és parlar del present, del passat i del futur de les arts en totes les seves dimensions.
 

Interacció Llibre Blanc sobre la interrelació d'art, ciència, tecnologia i societat a EspanyaEn el marc de la trobada internacional d’art i cultura digital Sónar+D, es va presentar fa uns dies aquest treball, impulsat per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), que té per objectiu generar una perspectiva en l’àmbit Art-Ciència-Tecnologia-Societat (ACTS) més transversal, col·lectiva i ajustada a la seva pròpia realitat. Aquesta nova publicació suposa una revisió i actualització del llibre blanc publicat per la mateixa institució entre els anys 2006 i 2007.
 

D’aquesta manera, 17 anys després, l’actual «Libro Blanco de la interrelación entre Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad en España» s’ha aconseguit adaptar a un nou context i ha pogut identificar l’estat del coneixement de les interrelacions entre art, ciència, tecnologia i societat a l’estat espanyol, així com: incorporar nous àmbits com a agents ACTS que no varen ser contemplats en la versió anterior; analitzar els reptes i oportunitats que planteja aquesta interrelació; establir recomanacions i polítiques per a fomentar l’intercanvi entre diferents àmbits i disciplines; promoure la creació de projectes i programes que explorin les possibilitats transdisciplinàries d’aquesta interrelació i fomentar la participació ciutadana i la comunicació i divulgació de la ciència, són alguns dels principals objectius que persegueix aquesta publicació.
 

Per a l’elaboració d’aquest informe, la FECYT va constituir un grup de treball d’especialistes en aquest àmbit que, juntament amb nombrosos agents interdisciplinars, han analitzat l’estat actual de l’ecosistema ACTS. La metodologia aplicada en el llibre blanc inclou una selecció d’estudis de cas, tant a nivell estatal com internacional, així com un diagnòstic de la situació actual basat en els casos d’estudi i una anàlisi documental, entrevistes i sessions de treball en grup o consultes a especialistes.
 


Aquesta publicació neix en el marc del projecte estratègic impulsat per la FECYT en 2022, 'Arte Ciencia y Tecnología', la missió del qual és emmarcar, promoure, donar visibilitat i col·laborar en el desenvolupament d’aquest àmbit i, d’aquesta manera, catalitzar el lideratge en xarxa, distribuït, sostenible i inclusiu d’agents especialistes en la interrelació Art, Ciència i Tecnologia. I es troba alineat amb el Clúster 2: Cultura, creativitat i societat inclusiva del Programa Marc d’Investigació i Innovació de la Unió Europea, Horizonte Europa i la Nova Bauhaus Europea.


 
Com a novetat, el Llibre Blanc va acompanyat d’una peça artística ideada per Pep Gatell (Fundació Épica La Fura dels Baus). Hi ha la possibilitat d’imprimir en 3D els seus components i construir-la manualment. Aquí podeu descarregar també els arxius i instruccions, així com l’aplicació per a explorar-la.
 


Podeu consultar també el «Libro Blanco de la interrelación entre Arte, Ciencia y Tecnología en el Estado Español 2006».


 
 

Podeu consultar i descarregar-vos l'informe:
 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, F. S. P. (FECYT) (2023). Libro Blanco de la interrelación entre Arte, Ciencia y Tecnología en Españafecyt.es

  


 

_____________________________________________________________

Les imatges i la informació procedeixen de Butlletí de cultura científica BCN Science Corner (60) (juny de 2023). Font: FECYT