Població ocupada en el sector cultural. EPA. III/2022

 

La població ocupada en el sector cultural se situa en 185.100 persones i disminueix un 5,3% interanual i un 2,8% intertrimestral. Per sexe, el sector de la cultura ocupa 107.700 homes i 77.500 dones.

Per situació professional, la població assalariada augmenta un 7,1 % aquest trimestre, i la no assalariada disminueix en un 20,6%. 


 

El sector cultural aplega el 5,2% de la població ocupada a Catalunya, aquest tercer trimestre de 2022. Pel que fa a l'Estat espanyol, la població ocupada en el sector cultural ha augmentat un 0,1 % respecte l'any anterior i el percentatge sobre la població ocupada total és del 3,9 %.

   


 


 


 

La font estadística de les dades és l'Enquesta de població activa. L'EPA és una estadística per mostreig de caràcter continu que realitza l'INE amb periodicitat trimestral per a tot el territori espanyol, l'objectiu principal de la qual és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població. L'Idescat amplia trimestralment els resultats de l'EPA per a l'àmbit de Catalunya.
 


 

Més informació: Població ocupada en el sector cultural

La informació procedeix de les webs i canals de comunicació de l'Idescat


 

___________________________________________________________________________