Població ocupada en el sector cultural. EPA. II/2023


La població ocupada en el sector cultural se situa en 180.600 persones (el 4,9% del total de l'ocupació). La població ocupada disminueix un 8,8% interanual mentre que creix un 3,0% intertrimestral. Per sexe, el sector de la cultura ocupa 99.000 homes i 81.600 dones.
 

Per situació professional, la població assalariada disminueeix un 5,9 % aquest trimestre, i la no assalariada un 15,3 %. El sector cultural aplega el 4,9% de la població ocupada a Catalunya, aquest segon trimestre de 2023. Pel que fa a l'Estat espanyol, el percentatge de la població ocupada en el sector cultural sobre la població ocupada total és del 4,1%.

 

 
 

Interacció Variació interanual de la població ocupada en el sector cultural. Catalunya i Espanya. T2/2020–T2/2023

 


 

Interacció Variació interanual de la població ocupada en el sector cultural. Per sexe. Catalunya. T2/2020–T2/2023

 


 

Interacció Població ocupada en el sector cultural. Per sexe. Catalunya. T2/2018–T2/2023


 
 

La font estadística de les dades és l'Enquesta de població activa. L'EPA és una estadística per mostreig de caràcter continu que realitza l'INE amb periodicitat trimestral per a tot el territori espanyol, l'objectiu principal de la qual és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població. L'Idescat amplia trimestralment els resultats de l'EPA per a l'àmbit de Catalunya.
 


 
Més informació: Població ocupada en el sector cultural


 

___________________________________________________________________________

 La informació procedeix de les webs i canals de comunicació de l'Idescat