Població ocupada en el sector cultural. EPA. IV/2021


La població ocupada en el sector cultural se situa en 193.500 persones i augmenta un 9,9% interanual i un 1,6% intertrimestral. Per sexe, el sector de la cultura ocupa 115.800 homes i 77.800 dones.

Per situació professional, la població assalariada augmenta un 20 % aquest trimestre, i la no assalariada disminueix en un 5,7 %. El sector cultural aplega el 5,5% de la població ocupada a Catalunya, aquest quart trimestre de 2021. Pel que fa a l'Estat espanyol, la població ocupada en el sector cultural ha augmentat un 3,5 % respecte l'any anterior i el percentatge sobre la població ocupada total és del 3,9 %.


 
 

Variació interanual de la població ocupada en el sector cultural. Catalunya i Espanya. T4/2018–T4/2021


 

Variació interanual de la població ocupada en el sector cultural. Per sexe. Catalunya. T4/2018–T4/2021


 

Població ocupada en el sector cultural. Per sexe. Catalunya. T4/2016–T4/2021


 
 

La font estadística de les dades és l'Enquesta de població activa. L'EPA és una estadística per mostreig de caràcter continu que realitza l'INE amb periodicitat trimestral per a tot el territori espanyol, l'objectiu principal de la qual és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població. L'Idescat amplia trimestralment els resultats de l'EPA per a l'àmbit de Catalunya.
 


 
Més informació: Població ocupada en el sector cultural


 

___________________________________________________________________________

 La informació procedeix de les webs i canals de comunicació de l'Idescat