Anuari SGAE 2022: el sector cultural es recupera respecte el 2020 però perd un 60% de públic i de recaptació enfront del 2019


A finals d’octubre passat, la Societat General d’Autors i Editors va presentar la vint-i-dosena edició del seu Anuari. Mitjançant aquesta publicació, l'SGAE ofereix una anàlisi quantitativa detallada i estructurada del sector cultural i dels hàbits de consum del 2021.

En aquesta edició s’han analitzat 111.000 espectacles en viu i 2,38 milions de sessions de cinema en un informe que mostra les principals dades del sector i les compara amb les de l’any anterior 2020. Alhora agafa com a marc de referència l’any 2008; any en què el sector va assolir els seus màxims.

 
 

La conclusió que es desprèn de l’estudi d’enguany és clara: tot i que el sector cultural ha reprès l’activitat després de la pandèmia amb una mitjana d’un 41,5% més d’espectacles en viu; d’un  45% més de sessions de cinema; d’un 56% més de públic, i un 52% més de recaptació que el 2020, les dades estan molt lluny de les assolides el 2019El sector encara es ressent de mesures com les limitacions d’aforament, les cancel·lacions de darrera hora degudes al tests o les restriccions perimetrals. Mesures que han provocat pèrdues del 33% en el nombre de funcions, del 62% en l’assistència de públic o del 60,5% de mitjana si parlem de la recaptació. 
 
Veiem amb més detall les dades de representacions, assistència i recaptació per sectors.
 

Arts escèniques

Les xifres milloren en els tres indicadors per comparació a l’any anterior: el nombre de funcions va créixer un 42%, l’assistència un 65,8% i la recaptació un 61,8%. Tot i així, si es comparen amb les del 2019 (dades prepandèmia) veiem una evolució negativa. Hi ha una davallada del 28% en l’oferta d’espectacles, d’un 59,5% en nombre d’espectadors i d’un 55,2% pel que fa a la taquilla.

D’aquest global, Catalunya recull el 22,3% de les representacions amb 8.161, el 19,6% dels espectadors amb 1.121.080 i el 24,3% de recaptació, amb 25.961.304 euros d’ingressos.
 

Música

Com passa amb les arts escèniques, la música mostra un increment en els tres indicadors, però una davallada si aquests son comparats amb l’any prepandèmia.

La música clàssica ha vist incrementats en un 38,8% el nombre de concerts, en un 45,2% el nombre d’espectadors i en un 38,8% la recaptació. I la música popular ha tingut un augment del 40% en el nombre de concerts, del 59,4% en el nombre d’assistents i del 49,5% en la recaptació. Aquestes xifres inclouen les dades dels macrofestivals.
Però al mirar aquestes dades amb les del 2019 veiem que en la música clàssica hi ha una descens del 36,1% en l’oferta de concerts, del 69,3% en l’assistència i del 64,7% en la recaptació. I que la tendència es repeteix en la música popular, tot i recollir els macrofestivals. Amb una baixada del 29% pel que fa als concerts, del 58,3% en l’assistència, i 62,1% en la recaptació. 
 

Catalunya no lidera la llista de les CCAA amb més concerts organitzats, ja sigui de música clàssica o de música popular, on ocupa el tercer lloc, després de Madrid i Andalusia amb 10.543 concerts, el 16,3% del total. Tampoc en el cas de l’assistència. En canvi, si que lidera la llista dels ingressos per venda d’entrades, ocupant el segon lloc en la música clàssica, amb 3.056.418 euros, el 18,2% del global, darrera de Madrid, i el primer lloc en la música popular, amb 38.651.155 euros d’ingressos, el 25% del total dels 154.578.696 euros recaptats.
 

Pel que fa a la música enregistrada entre el mercat digital i el físic (principalment CD’s i vinils) s’han recaptat 367,20 milions d’euros, segons les dades de Promusicae. En tots dos mercats es visibilitza una tendència a l’alça: el mercat físic trenca la tendència decreixent dels darrers anys amb uns ingressos de 63,72 milions, que suposen un increment del 15,4%, i el mercat digital continua a l’alça amb una recaptació de 303,48 milions, un 16,3% més que l’any passat.

A l’Estat espanyol el mercat digital suposa el 82,6% de les vendes totals. D’aquestes el 98% son d’streaming (81,1% d’àudio i 16,9% de vídeo) i l’1,2% de les descàrregues.

El percentatge de població que escolta música via streaming ha continuat augmentant aquest 2021. El 52,9% enfront del 23,3% de la població que es descarrega música.
 

Cinema

El cinema tampoc és un sector aliè a la tendència vista fins ara. Si comparem les dades del 2021 respecte les del 2020 en trobem amb: un augment del 44,9% en nombre de sessions programades, del 55,4% en el nombre d’espectadors i del 56,6% en els ingressos. Però si la comparativa la fem amb l’any 2019, veiem: un descens del 38,3% en nombre de sessions programades, del 60,7% en el nombre d’espectadors i del 59,5% en els ingressos.
 

Catalunya és la comunitat amb més sessions programades durant el 2021, amb 455.256, el 19,2% del total. I ocupa el segon lloc si parlem de la mitjana d’entrades comprades per habitant i any amb 1,01. Per sota de Madrid amb 1,28 i molt per sobre de la mitjana de l’Estat amb 0,86 entrades per habitant i any. En el preu de l’entrada també està en segon lloc de la llista, amb un cost de 6,52 euros.

En total, a l’Estat espanyol, els ingressos per la venda d’entrades son de 249.130.708 euros, 90,06 milions més que l’any 2020.
 

Vídeo

Els canvis en els hàbits de consum esdevinguts en els darrers anys fan que, en aquest sector, l’anàlisi es centri en el mercat digital.

El 2021, tant les xifres de la població que ha visualitzat contingut via streaming (55,2%) com per descàrrega (14,3%) s’han vist augmentades vers els anys anteriors.  
  


 
 

Netflix disposa del 47,6% de la quota d'abonats 
  
  

Si miren les plataformes d’accés a continguts audiovisuals, els nombre de llars que hi estan abonades també ha anat en augment. Netflix continua liderant el rànquing amb el 47,6% dels abonats, seguida d’Amazon Prime Video amb el 30,5% i Movistar+, amb el 20,7%. I continua a l’alça la tendència d’estar abonat a dues o més plataformes.
 

Radio i Televisió

El consum d’aquests dos mitjans a experimentat un descens respecte l’any anterior.

A diferència del 2020, la mitjana de consum televisiu per persona i dia a patit una gran davallada. Dels anteriors 231 minuts diaris registrats passa a 205.

Catalunya continua la seva tendència de baix consum televisiu amb 187 minuts.

El temps que els oients dediquen a escolar la radio a caigut en dos minuts, situant-se en 92 minuts per persona i dia. I segons les dades de l’EGM l’audiència a baixat 1,4 punts, situant-se en un 56,9%.
 

Noves tecnologies

Segons les dades de l’Estudio General de Mediosla televisió continua sent la tecnologia més estesa amb una implantació del 98,6% de les llars de l’Estat, seguida del telèfon mòbil amb un 97%; per contra del telèfon fix que continua la seva davallada amb un 60,6%. En tercer lloc es situa la connexió a internet amb una implantació del 87,3%. I el nombre de llars amb ordinador continua augmentant amb un 65,6%. En les darreres posicions, tot i ser minoritaris, continuen la tendència a l’alça els dispositius següents: tablet (33,6%), videoconsola (24,2%) i altaveu intel·ligent  (9,7%).

Pel que fa a l’accés als continguts de la xarxa, l'Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación facilita de les dades següents: el 92,5% dels internautes usa el mòbil per accedir a internet; l’ordinador portàtil és utilitzat pel 72% i la tablet és escollida pel 47,5%. La resta dels percentatges queden repartits entre la televisió (35,3%), els altaveus intel·ligents (15,1%),  els rellotges intel·ligents (13,8%), les videoconsoles de sobretaula (10,8%), el cotxe connectat (6,5%), la videoconsola portàtil (5,6%) i altres dispositius (1,4%).
 

Finalment, prenent com a referència les dades de l'Asociación Española de Videojuegos, els ingressos del sector aquest 2021 s’eleven a 1.795 milions d’euros, el que significa un 2,7% més que l’any anterior.
 
 
 
 
 _______________________________________________________

   

Tots els volums de l'Anuari SGAE estan digitalitzats i se’n poden consultar, gratuïtament, tots els continguts i capítols. 
  
 

Fundación SGAE (2022). Anuario SGAE de las artes escénicas, musicales y audiovisuales
http://www.anuariossgae.com/anuario2022/home.html 
  
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________