L'anuari de la SGAE detalla la caiguda del 50% de l'activitat escènica, musical i cinematogràfica


ACN Madrid | 19 octubre 2021
 

La cultura va perdre el 70% d'espectadors el 2020: les xifres de la davallada pandèmica
 

Els principals sectors de les arts escèniques, musicals i audiovisuals van registrar l’any 2020, marcat per la pandèmia, un "descens brusc" en les seves xifres, que oscil·len entre una caiguda fins a la meitat d’oferta i al voltant d’un 70% menys d’espectadors en relació amb el 2019, segons recull l’Anuari SGAE. La SGAE -que no dona una xifra de percentatge global perquè considera "molt diferents"  alguns sectors- ha recordat com fins a l’any 2019 s’apreciava una recuperació en el sector "en un context de crisi" previ, que s’ha vist truncat pel coronavirus i ha donat com a resultat "un dels pitjors anys" per al sector cultural.
 

Arts escèniques

El 2019 el sector de les arts escèniques encara es recuperava de la crisi financera en els tres indicadors més importants. El nombre de representacions es trobava al 67,9% de la xifra obtinguda el 2008 i l’assistència al 72,4% respecte l’any anterior. La recaptació, per la seva banda, es trobava al 89,6% de la quantitat que es va registrar el 2009, moment en què es va assolir el màxim. Els resultats del 2020 mostren pèrdues del 49,8% en l’oferta, del 75,7% en el nombre d’espectadors i del 71,8% en la recaptació respecte l’any anterior.

Madrid i Catalunya van tornar a ser les comunitats autònomes que van concentrar un percentatge major de l’oferta d’arts escèniques el 2020 a l’Estat. En concret, van suposar el 35,5% i el 19,4% del total, el que es tradueix en 9.071 i 4.947 representacions, respectivament.  El 2020 a Catalunya la caiguda de l’activitat realitzada en relació a l’any anterior va ser del 54,6%, van concentrar 568.698 espectadors (16,6% del total) i  l’assistència va  experimenta un retrocés, concretament a Catalunya va ser del 77,6%.

 
 

La pandèmia fa caure a la meitat l'activitat escènica a Catalunya el 2020 i l'assistència de públic baixa un 77%


 
Catalunya concentra el 19% de funcions de teatre a l’Estat i el 23% de la recaptació

El teatre continua sent la disciplina de més pes i concentra el 94,2% de les funcions, el 90,6% dels espectadors i el 90,4% de la recaptació de les arts escèniques. La disciplina va arribar als valors màxims al nombre de representacions i espectadors el 2008, i en la recaptació el 2009. La comparativa dels resultats del 2019 amb els anys de rècord fa constatar que l’oferta estava al 69,1%, l’assistència al 74,7% i la recaptació al 100,4% de la recuperació total.

El 2020, es van fer 24.080 representacions de teatre, xifra que suposa una pèrdua del 49,2%, amb un total de 23.292 funcions menys. L’assistència a aquestes funcions va ser de 3.111.659 persones, 9.327.516 menys que el 2019, fet que suposa una pèrdua del 75%. Catalunya va concentrar el 19,4% del total de l’oferta teatral estatal, 4.678 representacions i el 16,4% de l’assistència, 510.633.

El 2020, a Espanya es van recaptar 60.918.077 euros per la venda d’entrades de teatre. Analitzant la recaptació dels dos últims anys, es detecta novament un brusc retrocés del 70,6%, el que suposa una reducció de 146.475.884 euros. A Catalunya  els ingressos per venda d’entrades de teatre, 14.320.149 euros representen el 23,5% del total de l’Estat.
 

Catalunya copa el 17% de funcions de dansa a l’Estat i el 24% de recaptació

El pes relatiu que té la dansa sobre el total de les arts escèniques és menor i suposen un 4,3% en el cas de les representacions, un 6,7% dels espectadors i un 4,1% de la recaptació, similars als percentatges de l’any anterior. Si analitzem el procés de recuperació iniciat el 2016 per al cas de la dansa, el 2019 s’havia assolit el 46,4% de l’oferta, el 56,9% l’assistència i el 47,1% de la recaptació de 2008. A l’Estat, durant 2020, es van registrar 1.094 representacions de dansa, el que implica un descens respecte l’any anterior del 49,4%. Hi van assistir 229.297 persones, el que suposa un 75,3% d’espectadors menys. Catalunya va concentrar el 17,7% de les funcions de dansa que es van realitzar a España el 2020, un total  de 194 funcions del total de l’Estat  i hi va haver 39.514 assistents (el 17,2% de total).

El 2020 es van recaptar 2.764.395 euros per la venda d’entrades d’espectacles de dansa. Pel que fa a 2019, s’ha perdut un 68,2% de la recaptació, 5.932.902 euros menys. Catalunya  va acumular el 24,5% de la recaptació total de l’Estat, 677.079 euros.
 

Òpera i sarsuela

El gènere líric aglutina el 1,5% de les funcions d’arts escèniques realitzades el 2020 a Espanya, el 2,8% de l’assistència i el 5,5% de la recaptació. El 2019, les representacions d’aquesta disciplina havien arribat al 77,4% de les obtingudes el 2008, el 61,3% de la assistència que va registrar el 2008 i el 54,3% de la recaptació de 2009, any en què es va obtenir el valor màxim de la sèrie.

El 2020, hi va haver 379 representacions d’òpera i sarsuela a Espanya. Això suposa un descens en comparació al 2019 del 71,6%: es van perdre un total de 955 funcions. Hi van assistir 94.744 persones, el que suposa una pèrdua de 682.810 espectadors, el 87,8% menys que el 2019. A  Catalunya, amb un 19,8% del total de l’oferta a l’Estat, es van fer 75 representacions a les que hi van assistir 18.551 espectadors  (el 19,6% del total).

A Espanya l’any passat es van recaptar 3.706.120 euros per funcions en aquest gènere líric, un fet que suposa un decreixement de 19.183.096 euros, el 83,8% menys que l’any anterior. Catalunya va acumular el 26,8% de la recaptació total, 992.320 euros.
 

La caiguda en la música clàssica

En música clàssica, el 2019 s’havien assolit el 91% de l’oferta, el 95,8% l’assistència i el 100,4% de la recaptació. El 2020, però, la pandèmia ha frenat en sec aquesta recuperació i es van fer 7.472 concerts de música clàssica, el que implica una caiguda del 54,02% respecte l’any anterior. L’oferta va disminuir en 8.777 concerts.

Els ingressos obtinguts durant 2020 per venda d’entrades a concerts de música clàssica van ser 11.996.647 euros. Aquesta quantitat suposa una disminució de 31.949.724 euros en relació al 2019, un 73,6% menys. Catalunya  va recaptar 2.232.620 euros, el 18,6% total espanyol.
 

Catalunya lidera els ingressos per grans festivals

Els efectes de l’anterior crisi també es van notar en les xifres de música popular, amb màxims a 2008. Just abans de l’esclat de la pandèmia, el 2019, s’havia arribat a un 65,7% dels concerts realitzats el 2008 i un 79,3% l’assistència. En canvi, la recaptació havia superat les xifres d’aquell any, situant-se en un 185,7%, gràcies als grans festivals. L’evolució positiva, però, es va frenar per la covid.

L’any passat a tot l’Estat es van fer 45.306 concerts de música popular, un 50,3% menys que un any abans, amb una pèrdua en termes absoluts de 45.800 concerts. Catalunya va concentrar el 14,1% de concerts  (6.407 concerts). Els macrofestivals i concerts de música popular van concentrar el 2020 5.938.249 persones, el que equival a un decreixement de l’assistència del 79%, 22.335.728 espectadors menys. Catalunya, amb el 18,7% del total estatal, va concentrar 1.109.892 assistents.

La venda d’entrades a concerts i macrofestivals va produir uns ingressos de 102.331.640 euros l’any passat, una reducció del 73,3% i una pèrdua de 280.164.039 euros. Catalunya, amb el 20,9% del total a Espanya, va ser la que va generar una major recaptació, un total de 21.420.246 euros.
 

Els discos cauen a mínims, el mercat digital a màxims
 
El mercat de la música físic va recaptar en 2020 55.239.000 euros, la xifra més baixa de tota la sèrie, el que equival al 17,6% dels ingressos globals. En canvi, el mercat digital va recaptar 258.948.000 euros, la xifra més alta, i concentra ja el 82,4% dels ingressos del mercat de música gravada a Espanya.

El 2020 es manté, a més, la tendència creixent del nombre de cançons escoltades en streaming, arribant als 79.585.000. Això equival a un increment en relació a 2019 de 9.605 arxius musicals, un 13,8% més. El 76,2% de les cançons que es van sentir en streaming durant 2020 van ser de forma gratuïta, 60.644.000 de cançons, 6.900 milions més que l’any anterior (un 12,8% més). El restant 23,8% es va escoltar pagant, 18.941.000 de cançons, 2.706.000 més, fet que suposa un creixement del 16,7%.
 

Catalunya rep 4,7 milions d’espectadors de cinema

Quant al cinema, el nombre de pantalles baixa fins a les 3.585 el 2020, una pèrdua de 89 en l’últim any (el 2,4%). En total, s’hi van oferir 1.586 pel·lícules, 276 menys que l’any anterior, una caiguda del 14,8%. L’any passat es van registrar 1.640.209 sessions, el que suposa una pèrdua de 57,4% 2.211.731 sessions respecte l’any 2019. Hi van assistir 26.549.899 persones, 78.434.668 menys que un any abans (el 74,7% menys). Amb 308.652 sessions, Catalunya va ser el lloc de l’Estat amb més oferta cinematogràfica. Va rebre 4,7 milions espectadors i una recaptació de 30 milions.
 
 

 
Tots els volums de l'Anuari SGAE estan digitalitzats i se’n poden consultar, gratuïtament, tots els continguts i capítols.            
 

Cita bibliogràfica:
 

Fundación SGAE (2021). Anuario SGAE de las artes escénicas, musicales y audiovisuales http://www.anuariossgae.com/anuario2021/home.html

   


 


 

_____________________________________________________________________