Població ocupada en el sector cultural. EPA. II/2022


La població ocupada en el sector cultural se situa en 198.100 persones i augmenta un 6,7% interanual i un 11,5% intertrimestral. Per sexe, el sector de la cultura ocupa 119.600 homes i 78.500 dones.

Per situació professional, la població assalariada augmenta un 18,5 % aquest trimestre, i la no assalariada disminueix en un 12,2 %. El sector cultural aplega el 5,6% de la població ocupada a Catalunya, aquest segon trimestre de 2022. Pel que fa a l'Estat espanyol, el percentatge de la població ocupada en el sector cultural sobre la població ocupada total és del 4,1%.

 
 

 
Variació interanual de la població ocupada en el sector cultural. Catalunya i Espanya. T2/2019–T2/2022


 

Variació interanual de la població ocupada en el sector cultural. Per sexe. Catalunya. T2/2019–T2/2022


 

Població ocupada en el sector cultural. Per sexe. Catalunya. T2/2017–T2/2022


 
 

La font estadística de les dades és l'Enquesta de població activa. L'EPA és una estadística per mostreig de caràcter continu que realitza l'INE amb periodicitat trimestral per a tot el territori espanyol, l'objectiu principal de la qual és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població. L'Idescat amplia trimestralment els resultats de l'EPA per a l'àmbit de Catalunya.
 


 
Més informació: Població ocupada en el sector cultural


 

___________________________________________________________________________

 La informació procedeix de les webs i canals de comunicació de l'Idescat