Els deures pendents en igualtat de gènere als sectors culturals i creatius


Unió Europea
 

Quin paper juga la cultura en la promoció de la igualtat de gènere? Com atènyer la igualtat de gènere dins dels sectors culturals i creatius? El recent informe de la Unió Europa ‘Towards gender equality in the cultural and creative sectors’ se centra en aquests aspectes amb l’objectiu d’identificar una sèrie de reptes i formular recomanacions per avançar en l’estratègia de gènere en l’àmbit cultural.

Aquestes recomanacions s’adrecen, principalment, als responsables polítics i altres càrrecs dins de l’ecosistema cultural i creatiu amb capacitat de presa de decisions, però també a la resta del sector, als mitjans de comunicació i el sistema educatiu. Per tal de facilitar la seva implementació, es recullen més de 250 bones pràctiques de tota la Unió Europea per millorar les condicions de treball de les dones.

L’informe obre amb una contextualització històrica i actual sobre el rol de les dones en la història de l’art i de la cultura que ajuda a entendre la realitat que pateixen en matèria de reconeixement professional i els reptes als quals s’enfronten en l’actualitat.
 
 

Percentatge d’exposicions individuals de dones

Percentatge d’exposicions individuals de dones
 
 

La naturalesa flexible que caracteritza el treball cultural i creatiu, basat en projectes, i el seu caràcter autònom creatiu dificulten a les dones l’accés als recursos necessaris i a fer-se valer en aquest mercat de treball tan exigent, on els freqüents viatges i la necessitat d’autopromoció compliquen encara més la situació. Segons l’informe, a això cal afegir les relacions de poder ocultes i la càrrega de treball de cures no remunerat – i la conciliació – que dificulten les condicions laborals de les dones.
 
 

Taxa d'ocupació de les dones en els sectors culturals i creatius

Taxa d'ocupació de les dones en els sectors culturals i creatius
 
 

Els reptes clau per a la igualtat de gènere identificats en l’informe inclouen la lluita contra els estereotips de gènere, l’assetjament sexual, l’accés a un mercat laboral igualitari i la bretxa salarial (que en 2019 es mantenia encara en el 14,1%) o l’accés a posicions de lideratge i presa de decisions en l’àmbit cultural.

La segregació laboral és un factor clau en la bretxa salarial, tant horitzontalment, on un gènere domina certes activitats econòmiques i professions, com de forma vertical, on els homes solen ocupar les posicions de responsabilitat i lideratge. L’estudi revela que mentre les dones treballen predominantment en sectors com l’educació cultural, el patrimoni o l’edició, trobem més homes en l’arquitectura i l’audiovisual, tot i que també existeix la segregació dins de cada sector.
 
 

Segregació de gènere per àmbits dels sectors culturals i creatius

Segregació de gènere per àmbits dels sectors culturals i creatius
 
 

Més enllà d’aquests reptes específics, l’informe inclou una sèrie de recomanacions generals, algunes de les quals ja han començat a implementar-se dins del programa Europa Creativa (2021-2027). D’altra banda, el document també recull recomanacions per a la promoció de la igualtat de gènere de forma transversal des de la promoció cultural, els mitjans de comunicació, l’educació i la recerca.

Aquestes directrius impliquen una millora en la col·lecta de dades fiables i comparables sobre les diferències de gènere, la necessitat d’adoptar mesures de recuperació post-Covid que tinguin en compte les qüestions de gènere, així com la importància de fer servir un llenguatge inclusiu, d’aplicar la igualtat de gènere al lloc de treball i d’utilitzar metodologies que integrin la perspectiva de gènere en els pressupostos.

       
 

Podeu consultar i descarregar-vos l'informe:
 

Menzel, A. (ed.). (2021). Towards gender equality in the cultural and creative sectors. European Union. DOI: 10.2766/122208


 


 

_____________________________________________________________________