Desenvolupament i tradició. Nous llibres sobre comunitat, turisme i cultura popular

Novetas bibliogràfiques del Centre d'Informació i Documentació (CIDOC) del CERC que inclou una tria de les novetats editorials aparegudes al mercat durant els darrers mesos i incorporades al catàleg del Centre.

Recordeu que també podeu consultar totes les novetats a CERCLES, el catàleg del CIDOC.
 v8ofCn8EH3HRVp9S-fJQW2LVKodc8Cb_a34DjVZU

Phillips, Rhonda. Brennan, Mark A. Li, Tingxuan 

Culture, community, and development 

London : Routledge, 2020  ISBN: 9781138593961
 

La cultura és una cosa viva. En entorns socials, sovint s’utilitza per representar formes de vida, normes, valors i comportaments esperats. Variant de nació a nació, de barri en barri i més enllà, fins i tot en les localitats més petites, la cultura és un factor motivador en la creació d’identitats socials i serveix de base per crear cohesió i solidaritat. Aquest llibre explora la intersecció de la cultura i la comunitat com a base per al desenvolupament local i regional, centrant-se en tres aspectes bàsics de la literatura: la teoria, la investigació i la pràctica. La primera secció, la teoria, descobreix alguns dels arguments històrics rellevants, així com anàlisis més contemporanis. Tot seguit, la secció d'investigació aporta llum sobre alguns dels conceptes, variables i relacions clau presents en l'estudi de la cultura en el desenvolupament comunitari. Finalment, la secció de pràctiques reuneix la investigació i la teoria en exemples aplicats a partir dels esforços sobre el terreny. Durant un moment en què l’interès per conservar la singularitat de la vida, les tradicions i la cultura locals augmenta significativament en el desenvolupament comunitari, els autors ofereixen una exploració global dels impactes del desenvolupament cultural amb anàlisis comparatives a països com Corea, Irlanda , i els Estats Units. Una lectura imprescindible per a planificadors de desenvolupament comunitari, responsables polítics, estudiants i investigadors.
 

_____________________________________________________________________________________________
 Z9ZLXVhi2exS6pRBVyZDujdN7nCOSrl-6BKkVK3a

Nieguth, Tim 

Nationalism and popular culture  

London : Routledge, 2020  ISBN: 9780367337636
 

Com arriben les nacions a conformar tan profundament el nostre imaginari col·lectiu? Aquest llibre argumenta que el poder de la identitat nacional i la pertinença nacional prové, en part, de les formes en què el nacionalisme està incrustat en la cultura popular. Compost de diversos capítols que cobreixen una àmplia gamma de casos, tant del nord com del sud global (incloent Argentina, Austràlia, Canadà, Europa, Israel, Pakistan i els Estats Units), el text descobreix les connexions entre nacionalisme i cinema, televisió, música , i altres facetes de la cultura quotidiana. En fer-ho, demostra que la cultura popular ens pot ajudar a entendre per què i com la nació s’ha arrelat tant profundament a la societat moderna. Aquest llibre serà d’interès per a estudiosos de ciències polítiques, nacionalisme, sociologia, història, estudis de mitjans i estudis culturals.
 

_____________________________________________________________________________________________
 
Owu4IOHqnXaRLV40uhfvSQ_TmN_GgRQehwbNK0i9

Du Cros, Hilary. McKercher, Bob

Cultural Tourism 

London : Routledge, 2020  ISBN: 9780367229016
 

El turisme cultural continua sent l’únic llibre que supera la distància entre el turisme cultural i la gestió cultural i patrimonial. La primera edició va il·lustrar com els objectius turístics i patrimonials es poden integrar en un marc de gestió i màrqueting per produir un turisme cultural sostenible. La present edició porta aquesta idea més enllà per basar la discussió sobre el turisme cultural en la teoria i pràctica de la gestió cultural i del patrimoni, entenent que perquè el turisme prosperi, s’ha de mantenir un enfocament equilibrat dels recursos que utilitza. L’aproximació al turisme cultural representa una característica única del llibre, que proposa solucions per aconseguir un resultat òptim per a tots els sectors. Aquesta nova edició, que reflecteix els nombrosos desenvolupaments importants en el camp, ha estat completament revisada i actualitzada amb: Nou contingut sobre temes cada vegada més rellevants, inclosos la sostenibilitat, el canvi climàtic, l'amenaça de desglobalització, el sobre turisme i les xarxes socials. Noves seccions sobre creació d’experiències, accessibilitat i inclusivitat, així com material ampliat sobre indústries creatives i nous reptes de gestió. A cada capítol s’han afegit nous estudis de casos internacionals i exercicis de tasques provats. Escrit per experts en gestió turística i del patrimoni cultural, aquest llibre permetrà als professionals i als estudiants conèixer millor el paper propi i dels altres en l’assoliment d’un turisme cultural sostenible. Proporciona així, un pla per produir turisme cultural de qualitat i a llarg termini.
 


 

_____________________________________________________________________________________________


 


QVtU1-JHILwNLXyOKjV9K-EBeTcnAOHxLtNFh6UaVisconti, Luca M. Peñaloza, Lisa. Toulouse, Nil 

Marketing management : a cultural perspective 

London : Routledge, 2020  ISBN: 9781138561410
 

La cultura impregna l’activitat de consum i de màrqueting de tal manera que pot beneficiar els mateixos gestors de màrqueting. Aquest llibre proporciona un relat complet dels coneixements i habilitats culturals útils en la gestió estratègica de màrqueting. En fer accessibles aquests conceptes i marcs culturals i en discutir com utilitzar-los, aquest llibre de text va més enllà de la identificació de factors històrics, socioculturals i polítics que afecten les cultures dels consumidors i els seus efectes sobre els resultats del mercat. Aquesta nova edició totalment actualitzada i reestructurada proporciona dos nous capítols introductoris sobre la cultura i les pràctiques de màrqueting amb una pedagogia millorada, per donar una comprensió més profunda de com la cultura impregna els fenòmens de consum i màrqueting; la manera com es fan, circulen i es negocien els significats del mercat; i les implicacions ambientals, ètiques, vivencials, socials i simbòliques del consum i del màrqueting. Els autors destaquen els avantatges que els administradors poden obtenir d’aplicar certs enfocaments culturals interpretatius a l’àmbit de les activitats de màrqueting estratègic, incloses: la segmentació del mercat, el posicionament de productes i marques, la investigació de mercats, els preus, el desenvolupament de productes, publicitat i distribució al detall. Les contribucions mundials es basen en la investigació principal dels autors amb diverses empreses, com Cadbury's Flake, Dior, Dove, General Motors, HOM, Hummer, Kjaer Group, Le Bon Coin, Mama Shelter, Mecca Cola, Prada, SignBank i Twilight comunitat. Aquest volum editat, que recopila el treball de 58 acadèmics de 14 països, ofereix un llibre de gestió de màrqueting realment innovador i centrat en les multinacionals. Gestió del màrqueting: una perspectiva cultural és un recurs d’aprenentatge oportú i rellevant per a estudiants, professors i gestors de màrqueting de tot el món.


 

_____________________________________________________________________________________________


 

wpDjWe_879BOf-1o-DLmh-TeqAZ2jXK9F6yysQoD

Thompson, E. P

Costumbres en común : estudios sobre la cultura popular 

Madrid : Capitan Swing, DL 2019  ISBN: 9788494966842.
 

'Costumbres en común' és la notable continuació de l'influent volum d'història social de E.P. Thompson. La formació de la classe obrera a Anglaterra. Producte d'anys d'investigació i debat, descriu la complexa cultura de la qual van sorgir les institucions de la classe treballadora a Anglaterra, una sèrie de tradicions i costums que la nova classe treballadora va lluitar per preservar fins a l'època victoriana. Thompson investiga la desaparició gradual d'una sèrie de costums culturals en el context dels grans trastorns de el segle XVIII. Com els habitants dels pobles van ser sotmesos a un sistema legal cada vegada més hostil al costum, i van intentar resistir i preservar la tradició. Per Thompson són els governants i els terratinents els que van ser un problema per a la gent, la cultura exuberant va precedir a la formació de les institucions i la consciència de la classe treballadora. Mostra com l'atenció acurada a l'evidència fragmentària ajuda a desxifrar el fascinant simbolisme d'alguns rituals de deshonra com les «cassolades», i d'altres curioses pràctiques de l'època com el divorci ritual conegut com «venda de l'esposa».
 
 

Podeu demanar més informació i/o consulta bibliogràfica  a través del correu electrònic cidoc@diba.cat ó el Servei de consulta en línia.

Consulteu el web del CIDOC per conèixer el règim actual d’atenció al públic tenint en compte les mesures adoptades amb motiu de la COVID-19.

___________________________________________________________________________

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació de les editorials.