Pel desmantellament de la indústria de les arts visuals