Cultural Creative Spaces & Cities (2/2): iniciatives i recursos per a la renovació urbana

Cultural Creative Spaces & Cities

Com hem vist en el post anterior, les conclusions del projecte europeu Cultural Creative Spaces & Cities (CCSC) avancen, en un context de mesures d’austeritat generalitzades, en les reivindicacions a les institucions europees per a la cocreació d’una política cultural com a bé comú que compti amb mecanismes de finançament alternatius, i que serveixi com a revulsiu per a la renovació de les ciutats cap a un model sostenible i participatiu.

Després de revisar les publicacions que contextualitzen el marc d’actuació del projecte CCSC, us convidem ara a navegar en una sèrie d’informes que inclouen mapatges de projectes, espais, programes i altres recursos que il·lustren aquestes iniciatives. Podeu consultar i descarregar-vos els documents.

 
 

​Mapping of EU Projects, Policies, Programmes and Networks

Iossifidis, M. (2020). 

Mapping of EU Projects, Policies, Programmes and NetworksCreative Spaces & Cities.
  

Aquest informe ens presenta un mapatge de bones pràctiques i casos d’estudi d’una vintena d’iniciatives, programes i xarxes europees lligades a les qüestions que aborda el projecte CCSC. Es basa en una sèrie d’indicadors desenvolupats durant el seu desenvolupament, que permeten comparar com aquestes experiències han explorat temes com la cultura com a bé comú, els béns comuns urbans, la participació en l’àmbit local i la presa de decisions bottom-up.

Hi trobem anàlisis temàtiques per a cada iniciativa – amb un espai rellevant per a l’Agenda Urbana europea o les experiències de diverses xarxes europees -, diversos casos d’estudi recolzats en literatura acadèmica i ofereix un resum crític comparatiu.


 


 

Urban Regeneration Knowledge Base: Summaries of Projects and ResourcesPapamanousakis, Y.  (ed.). (2020). 

Urban Regeneration Knowledge Base: Summaries of Projects and ResourcesCultural Creative Spaces & Cities.
    

En aquesta publicació trobareu una selecció de 55 projectes i 45 recursos d’arreu d’Europa relacionats amb la regeneració urbana a través de la cultura del bé comú. Quant als projectes, a cada entrada hi trobem la descripció d’un projecte acompanyada d’una sèrie de recursos en línia i documents de recerca que amplien la informació. Aquestes iniciatives estan classificades segons l’escala, els temes clau i el component de participació ciutadana i recull experiències de casa nostra, com les de l’Ateneu Popular de 9 Barris, Fabra i Coats o els projectes de renovació  urbana de la Mina a Sant Adrià de Besòs o del Raval de Barcelona.

Pel que fa als recursos, us convidem a navegar pels enllaços que se’ns proporciona per a cada entrada. Hi trobareu referències que us seran d’utilitat per integrar diversos aspectes relacionats amb la gestió de xarxes, experiències de participació i activisme, bones pràctiques i altres eines provinents de diversos racons del continent, així com d’altres d’escala europea.


 

L' Ateneu Popular 9 Barris | ateneu9b.net

L' Ateneu Popular 9 Barris | ateneu9b.net
 


 

Mapping of European Cultural and Creative Spaces

Trans Europe Halles, i Meechan, A. (2020). 

Mapping of European Cultural and Creative SpacesCreative Spaces & Cities.
   

Es tracta d’una senzilla guia en format de llistat exhaustiu d’espais culturals i creatius d’arreu d’Europa, organitzats per estat. La utilitat del document radica en els enllaços que ens permeten accedir fàcilment al lloc web de cada entitat.


 

   
 
   

__________________________________________________________________________