Cultural Creative Spaces & Cities (1/2): La cultura i el bé comú, bases de la renovació urbana

Cultural Creative Spaces & Cities

La cultura i el bé comú transformen els barris i les ciutats en espais més sostenibles, contribuint a millorar la vida de les comunitats. Aquest ha sigut l’àmbit d’estudi del projecte europeu Cultural Creative Spaces & Cities (CCSC) que cerca desenvolupar noves formes per a la cocreació de polítiques públiques entre els espais culturals i les administracions a les ciutats europees.

El projecte compta amb 7 Urban Labs amb seu a diverses ciutats europees, l’objectiu dels quals és abordar els reptes locals de cada ecosistema i trobar solucions participatives. Entre aquests laboratoris trobem el Coboi Lab de Sant Boi, encarregat de l’estratègia d’apoderament ciutadà per a la seva integració en el desenvolupament de projectes innovadors.
 

Cultural and Creative Spaces and Cities | Trans Europe Halles
 

Com a resultat de les diverses experiències i investigacions dutes a terme durant els dos anys i mig de desenvolupament del projecte s’han publicat una sèrie de documents que actualitzen la bibliografia existent en matèria del procomú i la renovació urbana, amb la cultura com a eix vertebrador. En aquest primer article us presentem les publicacions que analitzen l’estat de la qüestió. Podeu consultar i descarregar-vos-les

       


 

De Tullio, M.F. (ed.) (2020). Commons. Between Dreams and Reality. Creative Industry Košice.

De Tullio, M.F. (ed.) (2020). 

Commons. Between Dreams and RealityCreative Industry Košice.
  

Aquest llibre analitza com els béns comuns, la cooperació i les accions col·lectives són abordats per les institucions i les comunitats en el disseny de polítiques, destaca el seu potencial transformador i els factors de creixement, com a eina per a la sostenibilitat econòmica de la cultura, però també els reptes i contradiccions als quals s’enfronten. L’obra destaca que el coneixement i la producció científica sobre els béns comuns no poden produir-se sense reconèixer i donar veu als mateixos actors d’aquestes experiències.


 

De Tullio, M.F. (coord.) (2020). The Commons as Ecosystems for Culture.

De Tullio, M.F. (coord.) (2020). 

The Commons as Ecosystems for CultureCreative Industry Košice.
  

El fil conductor d’aquest informe és el cas pràctic de l’espai cultural l’Asilo, a Nàpols, un centre obert i autogestionat per una comunitat d’artistes, amb una finalitat social, que va tindre com a punt de partida una ocupació de l’espai i el posterior reconeixement dels gestors per l’administració. El document parteix d’una investigació que analitza com la UE pot crear les condicions prèvies perquè els béns comuns siguin recolzats i promoguts com una forma per crear ecosistemes sostenibles per al desenvolupament del treball cultural i creatiu.


 

Cremer, M., De Tullio, M.F., Gielen, P., Torre, V. (2021). Policy Analysis and Recommendations. Creative Industry Košice

Cremer, M., De Tullio, M.F., Gielen, P. i Torre, V. (2021). 

Policy Analysis and RecommendationsCreative Industry Košice. 
 

Aquest document de reflexió recull conclusions rellevants del procés de desenvolupament del projecte CCSC. Dividit en dos blocs, el primer d’ells respon a la qüestió ‘per què la cultura és clau per a una millor vida a les ciutats?’. Per fer-ho, s’endinsa en l’anàlisi de polítiques dels espais culturals i les ciutats com a béns comuns i recull idees obtingudes sobre les interaccions entre la UE i les realitats urbanes, així com les condicions contextuals locals que influeixen en la presència d’obstacles per establir vincles entre la cultura i la formulació de polítiques d’àmbit urbà. Partint d’aquests resultats, el segon bloc examina els programes culturals existents de la UE a través de la lent dels béns comuns i fa recomanacions a les institucions europees per avançar en la qüestió.

 
 
   

__________________________________________________________________________