Europa Creativa tanca el període 2014-2020 amb 198 M€ repartits en un any


Europa Creativa
 

198 milions d’euros de finançament - repartits entre 1.010 projectes europeus – per a programes de suport a l’audiovisual, la cooperació entre organitzacions culturals, el desenvolupament de xarxes i plataformes professionals o la traducció literària. Aquest és el balanç de 2020, marcat per l’impacte de la Covid-19, del programa Europa Creativa que es recull al “Creative Europe 2020 Monitoring Report”.


 

Europa Creativa en 2020

Europa Creativa en 2020
 
 

El document obre amb les iniciatives de finançament clau preses en 2020 per al programa MEDIA (destinat essencialment a la indústria audiovisual), el dirigit a la resta de sectors culturals i els projectes intersectorials. Es destaquen la flexibilització de les mesures per respondre a la crisi de la Covid-19, el llançament de la plataforma virtual Creatives Unite – un espai per als sectors cultural i creatiu per compartir iniciatives per fer front a la crisi – o l’adopció del nou programa Europa Creativa 2021-2027, que augmenta el seu pressupost global en un 80%.

El següent capítol ofereix una visió general dels tipus de projectes subvencionats i desglossa com s’ha assignat el pressupost de l’exercici entre els estats membres. L’informe destaca que els principals beneficiaris han sigut les petites i microempreses, així com la seva vinculació amb els grans operadors del sector a través dels programes de cooperació transfronterera. D’altra banda, s’admet que els índexs d’èxit han sigut baixos per a algunes accions a causa de la gran demanda del sector amb projectes de gran qualitat que no han pogut ser finançats.
 
 

Evolució del pressupost d’Europa Creativa, 2014-2020 (milions d’euros)

Evolució del pressupost d’Europa Creativa, 2014-2020 (milions d’euros)
 
 

El tercer bloc mostra els avenços aconseguits a través d’Europa Creativa en relació amb la representació de la diversitat cultural europea, amb focus en la internacionalització i l’èxit d’audiències dels films, continguts televisius i videojocs que han comptat amb el suport financer del programa.
 
 

The Filmin Times, una iniciativa de la plataforma catalana Filmin, que ensenya història europea a través de films i que ha comptat amb el suport d’Europa Creativa | thefilmintimes.com

The Filmin Times, una iniciativa de la plataforma catalana Filmin, que ensenya història europea a través de films i que ha comptat amb el suport d’Europa Creativa | thefilmintimes.com
 
 

Els següents capítols analitzen en detall cadascun dels tres subprogrames – MEDIA, cultura i intersectorial – mostrant dades rellevants del període 2014-2020 i nombrosos casos d’èxit. Pel que fa a les indústries culturals, el subsector més beneficiat ha estat el de les arts escèniques (inclou la indústria musical), captant el 53,32% de les subvencions, seguit pels projectes de patrimoni cultural amb el 13,77%.
 
 

Distribució de les subvencions del subprograma Cultura per sector (%)

Distribució de les subvencions del subprograma Cultura per sector (%)
 
 

L’informe tanca amb la presentació dels resultats d’iniciatives com el mecanisme “Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility”, gestionat pel Fons Europeu d’Inversions i que complementa el finançament de les pimes culturals encoratjant els bancs a concedir-los préstec, al qual s’han acollit 2.815 empreses en 2020.


 
 

Podeu consultar i descarregar-vos l’informe:
 

European Comission. (2021). Creative Europe 2020 Monitoring Report. European Union op.europa.eu

 


 

_____________________________________________________________________