Pla d'Acció Cultural de Prats de Lluçanès

Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC)Diputació de Barcelona

Prats de Lluçanès compta a partir d’ara amb el seu primer Pla d’Acció Cultural, elaborat pel Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC), juntament amb l’empresa especialitzada en estudis culturals Bissap. Aquest pla s’emmarca en la vocació d’assistència als municipis i acompanyament en l’àmbit de les polítiques culturals de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona.

Amb una tendència demogràfica en descens i un envelliment notori de la població, l’Ajuntament de Prats de Lluçanès va valorar la necessitat de comptar amb un pla estratègic de cultura com a element de dinamització del municipi, impulsant un procés participatiu obert a la ciutadania entorn la realitat cultural i les línies de futur a seguir. A través d’aquesta metodologia participativa es van anar definint tot un seguit de propostes per tal d’incrementar i optimitzar les iniciatives existents i la previsió de nous escenaris, pràctiques i accions.
 

Prats de Lluçanès | pratsdellucanes.cat
 

A partir de la diagnosi del sistema cultural local s’extreu que, tot i comptar amb un univers dens i ric de pràctiques culturals amb una alta participació que giren al voltant del cicle de festes i tradicions, aquest no incorpora noves expressions culturals contemporànies.
 

En aquest context, s’han formulat una sèrie d’objectius per al període 2021-2027:
 

 1. Potenciar la diversitat de l’oferta cultural incorporant propostes innovadores i incrementant la cooperació territorial
   
 2. Reforçar la capacitat operativa i vertebració dels agents culturals.
   
 3. Apostar per les pràctiques de formació i el suport a la creació per reforçar la base del sistema cultural
   
 4. Millorar la legitimació social de l’acció cultural implantant un model de governança participativa
   

Així mateix, l’estudi, que té en compte el fort impacte conjuntural que ha ocasionat la pandèmia de la COVID-19, identifica un seguit de processos organitzats en 7 línies estratègiques i 18 mesures que permeten el seu desenvolupament. La implementació del pla d’acció es durà a terme en tres fases, la primera de les quals – durant el període 2021-2023 – estarà centrada en accions de planificació, organització i creació de consens.
 

Proposta de mapa d’equipaments cultural de Prats de Lluçanès

Proposta de mapa d’equipaments cultural de Prats de Lluçanès

 
 

 
 

Podeu consultar i descarregar-vos el document:
 

Pla d'acció cultural de Prats de LluçanèsCentre d'Estudis i Recursos Culturals. (Coord.) (2020). Pla d'acció cultural de Prats de Lluçanès. Diputació de Barcelona ; Ajuntament Prats de Lluçanès.


A càrrec de:  Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) i Bissap 
 

__________________________________________________________________________