El Síndic aconsella a la Generalitat que reobri la cultura

La cultura i les seves expressions són fonamentals per poder afrontar les situacions d’aïllament de les persones en un moment de màxima vulnerabilitat.

Declarada com a bé essencial, els espais culturals preveien l’ús de mesures de seguretat –mascareta obligatòria, distància social o limitacions d'aforament– per garantir esdeveniments culturals segurs o, si més no, per minimitzar-hi el risc de contagi.
 

El Síndic | 7 novembre 2020 
 
Arran de l’emergència sanitària originada per la COVID-19, el passat 25 d’octubre es dictava a Catalunya una resolució per la qual es restringia la mobilitat nocturna i s’establia que quedaven prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores. S’excloïa, sempre que estigues degudament justificat, el retorn al domicili des de les activitats culturals i espectacles públics, que no podien acabar més enllà de les 22 hores. 

Tanmateix, el 29 d'octubre s’emetia una nova resolució que suspenia, per a un període de 15 dies, l'obertura al públic de determinades activitats culturals, de les activitats recreatives i d'espectacles públics que encara romanien oberts amb les limitacions d'aforament i observança de mesures de seguretat que ja havien estat imposades. Concretament, suspenia les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, tant en recintes tancats com a l'aire lliure. Els arxius, museus, sales d'exposicions, galeries d'art i centres de creació i arts visuals podien romandre oberts, però se’n limitava l'aforament al 33% de l'autoritzat.

A parer del Síndic, les mesures explicades limiten el dret d'accés a la cultura en una de les seves manifestacions, que és la de la participació en la vida cultural, que afecta tant els professionals del sector com la població de Catalunya.

Des de la declaració de l'estat d’alarma, el sector cultural ha patit una important davallada econòmica ocasionada no només per les restriccions de l'accés de les persones a la vida cultural, sinó també per la manca de suport pel que fa al finançament de les activitats culturals en un moment en què han estat paralitzades durant mesos amb una represa molt limitada.

En aquesta línia, associacions que apleguen persones que treballen en el sector cultural denuncien l'estat d'abandonament. Reivindiquen que la cultura és segura en l'àmbit sanitari i també manifesten que és imprescindible facilitar-ne l'accés en un moment de màxima vulnerabilitat i fort aïllament social, tot defensant que els espais d'expressió cultural són imprescindibles per garantir el benestar emocional de les persones. També recorden l’enorme esforç econòmic que van fer per adaptar-se a les obligacions per garantir-ne la seguretat o per conciliar l’activitat amb el toc de queda.

Des de l'inici de la crisi sanitària, els ajuts de l'Administració han estat qualificats d'insuficients i s'ha aguditzat la destrucció de llocs de treball del sector. Es dona la circumstància que el passat mes de setembre es declarava la cultura com a bé essencial, la qual cosa feia pensar que, d'aquesta manera, no caldria fer un tancament dels espais on ja s’aplicaven mesures de seguretat com ara l'ús obligatori de la mascareta, la distància social o les limitacions d'aforament, per garantir esdeveniments culturals segurs o, si més no, per minimitzar-hi el risc de contagi.

Els darrers dies s'han aprovat per decret llei mesures extraordinàries de caràcter social per pal·liar els efectes de la pandèmia en el sector de la cultura, i s’ha creat un ajut extraordinari amb un pressupost de 3.696.612,21 euros, que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector cultural i pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat d'aquestes persones i les seves unitats familiars a Catalunya.

Atesa la declaració del Govern del passat mes de setembre de la cultura com a bé essencial, el Síndic demana que es preservi el dret de la ciutadania d'accés a la cultura i que tan bon punt la situació sanitària ho permeti, sens perjudici de l'adopció de les mesures de seguretat oportunes, es garanteixi l'obertura dels espais culturals.

També recomana que l'obertura al públic es faci garantint la fugida de celebracions d'espectacles multitudinaris i de concentracions que superin els aforaments permesos (40-50%), tot tenint en compte les subvencions acordades fins a cobrir el 70% de l'aforament total.


 


 
 *****