El Govern declara la cultura "bé essencial"

És un primer pas per fer un marc normatiu que doni cobertura a treballadors i empreses culturals

El passat 22 de setembre el Govern de la Generalitat  va acordar declarar la cultura "bé essencial". Segons el Govern, "l'acord ha de servir com a punt de partida per elaborar el marc normatiu que garanteixi i reguli l’accés a la cultura i els drets culturals de la ciutadania, que permeti accelerar la represa dels diversos sectors culturals i que doni resposta a les necessitats dels professionals i dels sectors esmentats, per dignificar tant els perceptors com els emissors de la cultura".

Un dels propòsits és engegar els tràmits perquè en cas d'un empitjorament de la pandèmia hi hauria espais culturals que no caldria tancar. "Aquesta declaració forma part d’un pla per preservar la cultura davant de noves restriccions i establir una sèrie d’accions que donin cobertura als drets culturals dels ciutadans i a les indústries i als sectors creatius", segons fonts del Govern. Per altra banda, el Govern admet que les mesures restrictives implantades durant la pandèmia "han tingut un impacte econòmic especialment significatiu en el sector cultural, que ha vist paralitzada durant mesos l'activitat, amb una represa encara molt limitada, tot i que progressiva, per garantir la seguretat i salut de les persones".

La declaració de la cultura com a bé essencial ja existeix en altres països europeus, on tant els treballadors com les empreses tenen més cobertura econòmica.

PDF L’Acord del Govern pel qual es declara la cultura bé essencial