La represa de la cultura popular

Plans de represa del sector cultural: La cultura popular i les associacions culturals.

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va presentar un pla aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT el passat 17 de juliol de 2020, amb la voluntat d'analitzar els riscos i posar ordre en les mesures a prendre en cada acció de cultura popular. El pla, que s'ha tingut en compte pel desenvolupament de moltes activitats que s'han reprès ja durant aquest estiu, aporta una sèrie d'observacions dels riscos i de recomanacions sobre de quina manera s'haurien de dur a terme activitats com els castells o actes en ateneus, passant per les danses i el foc.

Sardanes a Bellvís. Imatge: Confederació Sardanista.

Les associacions culturals i les entitats de cultura popular es consideren, segons el document, grups de convivència habitual amb l'objectiu de poder realitzar les activitats amb caràcter excepcional i durant el període de represa. Així, durant l'exhibició, els assajos o desplaçaments, queden exemptes de complir amb la distància física de seguretat i de l'ús de la mascareta.

A més de les habituals mesures higièniques el pla de represa de la cultura popular i les associacions culturals remarca la necessitat de controlar l'aforament en espais oberts i evidentment en espais tancats. Cal així garantir la distància física de 2,5 metres quadrats per persona. En el cas de les activitats de carrer cal tenir en compte els plans de contingència municipals. Totes aquelles activitats que impliquin contacte físic directe o no permetin mantenir la distància de seguretat, no es podran dur a terme.

A l'annex també s'hi pot trobar un model de declaració responsable que pot ser d'utilitat per a les associacions i entitats.

Podeu consultar el pla complet aquí.