Fàbriques mutants o fàbriques zombi?

La conversió d’antigues fàbriques en equipaments culturals ha estat un fenomen força estès en els últims anys. Les successives crisis industrials ens han deixat, de sobte, amb un patrimoni interessant, arrelat en la memòria col·lectiva i situat, sovint, en el centre de les ciutats. Perdre aquestes edificis equival a perdre la memòria històrica. I convertir-los en equipaments culturals es va veure, consegüentment, com una oportunitat per conservar-los però alhora per dur endavant ambiciosos programes culturals, amb edificis d’usos polivalents facilitats pels grans espais dels edificis industrials.

Un article aparegut al suplement “Culturas” de La Vanguardia del 20 de novembre, amb el títol “Fàbriques mutants”, ens recorda que s’ha passat d’una ciutat de productors a una altra de consumidors, ja que les antigues fàbriques es reconverteixen en centres culturals, però també en botigues, centres comercials i serveis diversos. Sembla que la cultura ja no té l’exclusiva de la reconversió d’espais industrials. I en certa mesura és lògic que sigui així. Alguns municipis han emprès ambiciosos programes que, per la seva dimensió i cost, no s’han pogut assumir o només s’han realitzar en part.

La idea de reconvertir espais industrials en culturals és molt atractiva, però sempre s’hauria de partir d’un estudi premi que avalués les necessitats reals del municipi, les despeses, els usos socials i el rendiment que se’n deriva. Conservar el patrimoni industrial és necessari, però si es considera que un ús cultural és insostenible cal pensar, sens dubte, en usos alternatius. I d'aquests n'hi ha, arreu del món, de paradoxals i irònics.

Un exemple: a Detroit, ciutat castigada per la crisi de la indústria automobilista, hi ha enormes zones fantasma, amb antics edificis i naus en complet abandonament. Doncs bé, la reconversió ha vingut de la mà de la indústria de l'oci, ja que s'hi proposa crear Z-World, el primer part temàtic zombi del món, bo i aprofitant-ne els escenaris inquietants i desolats. Contra les penúries econòmiques, imaginació. Aquesta n'és la pàgina web: http://zworlddetroit.com/