La cultura determinarà el futur de les ciutats, segons un informe de la UNESCO

La cultura és decisiva en l’atractiu, la creativitat i la sostenibilitat de les ciutats, segons l’informe «Culture: Urban Future» de la UNESCO que es va presentar a l’octubre a Quito (Equador) en el marc de la ‘Conferència Hàbitat III sobre l’Habitatge i el Desenvolupament Urbà Sostenible’. L’informe reconeix la cultura com a clau per al present i futur del desenvolupament urbà, i demostra que, a través de la protecció del patrimoni i la promoció de la diversitat, és una eina poderosa per a la sostenibilitat del planeta.

«Culture: Urban Future» s’ha d’entendre en el moment actual, en què més de la meitat de la població mundial viu en zones urbanes, i com a impuls per a l’Objectiu 11 de l’Agenda 2030 de la UNESCO, que vol «aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles», el qual ocupa un lloc preeminent en la llista d’Objectius per al Desenvolupament Sostenible (SdGs, de l’anglès «Sustainable development Goals»). El reconeixement de la cultura com una de les condicions clau per assolir aquest objectiu, en paraules d’Irina Bokova, directora general de la UNESCO, representa un seguit de reptes i oportunitats que dona continuïtat a la tasca iniciada per aquesta organització mitjançant programes com la Xarxa de Ciutats Creatives.

És per això que aquest informe analitza el context global de les ciutats a través de temes clau com la conservació del patrimoni material i immaterial, l’educació, les institucions culturals, la reducció dels desastres naturals, la gestió de l’aigua i l’ecologia, la migració, el diàleg intercultural, les indústries creatives i els mitjans de comunicació, i ho fa mitjançant una enquesta mundial (Part I) que se centra en més de 100 contextos regionals distribuïts en 8 àrees d’estudi, que inclouen zones en situació de conflicte i postconflicte bèl·lic, i mitjançant articles i estudis de cas (Part II) que confirmen l’interès dels governs locals i els ciutadans en les polítiques culturals.

Les conclusions i recomanacions finals de «Culture: Urban Future», que ha estat finançat per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) i el govern popular municipal de Hangzhou (la Xina), posen de rellevància la necessitat de plantejar polítiques de desenvolupament urbà sostenible que integrin el patrimoni cultural i natural i que promoguin la diversitat i la inclusió social d’una manera creativa i innovadora. I és que, com dèiem, la cultura determinarà el futur de les ciutats pel que fa a la seva qualitat de vida, la capacitat de satisfer les necessitats de les persones i la manera d’afrontar els reptes econòmics.
 

PDF Culture: Urban Future. Global Report on culture for Sustainable Urban Development (informe complet en anglès)

PDF Cultura: Futuro Urbano. Informe Mundial sobre la Cultura para el Desarrollo Urbano Sostenible (resum executiu en castellà)

PDF Cultura: Futuro Urbano. Informe Mundial sobre la Cultura para el Desarrollo Urbano Sostenible (recomanacions en castellà)
 

Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris