Enquesta de participació i hàbits culturals

Informe i proposta d’enquesta

Marta Domènech i Adriana Partal Centre d'Estudis i Recursos Culturals

On són els públics? Què hi busquem els usuaris a la biblioteca municipal? Quins són els perfils dels qui anem al teatre o quins els hàbits musicals de la majoria d’habitants de la nostra vila? Tenim set de dades. És evident que necessitem tenir dades per conèixer millor el nostre entorn i poder actuar-hi en conseqüència.

En l’era del big data, saber és voler, i és més accessible i necessari que mai arribar a conèixer els hàbits culturals i la participació en les propostes del propi teixit cultural del nostre municipi. Però per on comencem? 

La Diputació de Barcelona, des del Centre d’Estudis i Recursos Culturals, posa a disposició dels municipis aquesta ‘Enquesta de participació i hàbits culturals’, per facilitar la recollida de dades des dels municipis. Passada més d’una dècada des del projecte Demoscerc, la Diputació de Barcelona reprèn aquella iniciativa i adapta els continguts i els objectius al context social i cultural actual. Per fer-ho, s’ha dut a terme aquest estudi que donarà com a resultat la futura ‘Enquesta de participació i hàbits culturals’.

L’enquesta vol ser un recurs que des del CERC es pugui oferir als ajuntaments per tal de facilitar i millorar la seva actuació municipal en el desenvolupament de les polítiques culturals. Tot seguit us presentem les claus de l’estudi que defineix l’enquesta.

Els objectius de l’Enquesta:

  • Donar suport a l’avaluació de les polítiques culturals municipals i a la presa de decisions.
  • Aportar una mirada a la participació cultural àmplia i adaptada a la realitat de l’acció cultural a escala municipal.
  • Aportar informació sobre la participació, el consum i la pràctica cultural que fa la ciutadania dins del municipi.
  • Conèixer els motius que fan que part de la ciutadania no participi culturalment o no consumeixi cultura.
  • Detectar formes de participació cultural que s’escapen de l’abast institucional.


 

Un dels aspectes que té molt en compte aquest estudi sobre l’enquesta de participació i hàbits culturals, és precisament la definició de les diverses formes de participació, com podem veure descrites a la taula següent:

definicio_participacio_0-640x405.png

Les desigualtats en cultura

Un altre dels punts a tenir en compte són les desigualtats que poden influir en la participació i els hàbits culturals. Aquest estudi identifica tres factors que considera condicionants de les desigualtats: 

  • Els recursos: inclou tant els mitjans econòmics com simbòlics (nivell educatiu, estatus social, capital cultural familiar, etc.) que una persona té i que poden facilitar o dificultar la participació en determinats consums i pràctiques culturals. 
  • La  diferència:  inclou  tots  aquells  elements  que  distancien  una  persona  o  col·lectiu  d’altres col·lectius, i generen distància en la percepció de la cultura i, alhora, en la manera i la intensitat de participar en cultura. Aquests elements poden ser l’edat, el gènere, el barri de residència, l’origen, la situació personal, o d’altres.
  • La desconnexió: inclou elements com ara la xarxa de suport de què es disposa, la mobilitat, l’accés a la informació o a la connectivitat digital, el coneixement dels mecanismes de funcionament de la societat, etc.

La perspectiva de gènere en l’anàlisi de la participació és un altre dels temes que tracta l’estudi sobre l’enquesta, on detecta que la majoria d’operacions estadístiques no van més enllà a l’hora d’intentar aplicar una mirada de gènere o feminista als qüestionaris o a les anàlisis. Evidencia que es tracta d’un objectiu sense gaires referents i, per tant, caldrà provar diferents fórmules i testar els resultats per anar afinant l’obtenció d’informació rellevant. L’àmbit digital en la participació cultural és també un dels aspectes en els que es pretén incidir amb aquesta enquesta.

Els motius de la no participació

Les administracions locals consultades veuen la necessitat d’identificar les persones que no participen en cultura i conèixer-ne els motius. Ara bé, en aquest camp, cal tenir en compte aquelles pràctiques culturals  que  es  porten  a  terme al marge de la programació cultural municipal com també l’assistència i la participació que es fa en l’espai públic, com per exemple, en festes i festivals. En moltes enquestes només es tenen en compte els equipaments municipals i la imatge de participació esdevé irreal.

Ara bé, més enllà d’identificar, reconèixer i valorar pràctiques que tradicionalment han estat menystingudes o invisibilitzades en les polítiques culturals, hi segueix havent una part important de la població que no participa culturalment. És en aquest sentit, que cal que la futura Enquesta reculli informació sobre els motius que impedeixen aquesta participació.

La definició de les diferents formes de participació cultural, així com  l’elecció de les preguntes per a la futura Enquesta són, sens dubte, els principals reptes d’aquest estudi, la voluntat del qual és  que  aquesta sigui una enquesta pensada no només des de la lògica de la democratització cultural, sinó que també incorpori una part central basada en el paradigma de la democràcia cultural, una perspectiva que històricament s’ha quedat fora, o ha sigut poc representada, a les estadístiques culturals.

Consulteu l’informe complet i l’Enquesta:

PDF   Enquesta de participació i hàbits culturals

Inicieu sessió o registreu-vos per a enviar comentaris