Gestionar la cultura

Jorge Eduardo Padula Perkins | Trea

La gestió és una necessitat de les societats que s’ha anat fent cada vegada més complexa i especialitzada. Existeix des que les societats han necessitat organitzar-se i administrar-se per tal d'esdevenir, justament, societats. Tot és susceptible de ser gestionat i precisament per aquest motiu, qualsevol activitat cultural no és aliena a la gestió.


 

Però què vol dir exactament, gestionar la cultura? Aproximaciones a la gestión cultural és un llibre breu i introductori però amb ànims de provocar des de la mateixa descripció i fins l'anàlisi de la matèria, al mateix temps que posa en dubte la seva pròpia existència i valor com a disciplina.


 

La gestió cultural respon a una construcció que sistematitza els sabers de la gestió més genèrica per emprar-los en pretextos i contextos diversos a l’hora que s’orienta a diferenciar-se d’eines de gestió general per aplicar-les a les necessitats de les arts i la cultura.


 

Aquesta breu publicació esdevé un manual de gran abast que observa els casos amb una àmplia perspectiva però des d’un punt de vista crític la disciplina des de l’autocrítica. Ho fa partint dels mateixos preceptes que tindríem en compte a l’hora de realitzar un projecte cultural, com ara el dret, l’economia o el patrimoni que el contextualitza.


 

Desenvolupa temes com els drets culturals, l’autogestió o l’alternativitat cultural, l’economia de la cultura o el maketing cultural, els límits entre la creativitat i la gestió administrativa o fins i tot la permacultura.


 

Malgrat no ofereix fórmules màgiques per a la gestió cultural, parteix d’un seriós treball de recerca acadèmica que pot ser d'utilitat, tant per estudiants com per a gestors i treballadors de la cultura i de les arts. Un treball que obre una perspectiva de reconeixement i ens mostra clarament quines son les característiques generals de la gestió cultural alhora que en qüestiona certs àmbits per tal d’obrir el debat.


 


Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació
 Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris