La cultura del treball cultural

Toby Miller | Gedisa

Treballes per viure o vius per treballar? Segurament us han fet o us heu arribat a plantejar alguna vegada aquesta pregunta de resposta complexa, ja que es pot fer difícil apostar clarament per alguna de les dues opcions. De fet, dependrà de molts factors i força basculants, sobretot si ens dediquem a treballar la cultura.


Com en el cas d'El entusiasmo de Remedios Zafra publicat també a Interacció, hi ha un entusiasme íntim que és sincer i un altre que ve forçat per l’entorn i el mateix sistema, amb El Trabajo cultural, Toby Miller, amplía encara més aquesta perspectiva sobre el treball cultural. Més enllà de la situació laboral dels treballadors creatius i culturals, més enllà de l’entusiasme, busca entendre i explicar el passat i el present de la feina cultural en un context globalitzat com l’actual.


Toby Miller, destaca per la seva visió àmplia i contemporània sobre els temes que toca de prop com ara la diversitat i llibertat d'expressió, l’art i la tecnologia o la sostenibilitat de les indústries culturals. Precisament en aquestes indústries és on el treball més fàcilment es precaritza, el treball que continua sent una font compartida de dignitat, esclavitud, llibertat o explotació. En aquest cas doncs, el treball cultural, dissol la idea de l'ocupació per a tota la vida amb una  relativa seguretat d'ingressos.
 

La sociedad de la información ha restado poder a las mismas personas alrededor de las cuales se creó: la clase media trabajadora.

Toby Miller.

'El trabajo cultural', es proposa plantejar una nova manera d’estudiar les singularitats del treballadors cultural i planteja que s’hauria de qüestionar. Proposa una nova divisió del treball cultural, en la qual s’ha de comptar necessàriament amb la justícia laboral i un entorn d’equilibri ambiental. De la mateixa manera que cal generar una nova solidaritat global entre treballadors, especialment pels que des de les tasques més menystingudes constitueixen la base sectorial i social. Des de l’origen d’una idea o extracció d’un material fins la seva reproducció o el seu reciclatge. L’objectiu final d’El trabajo cultural, és mirar d’ampliar, entendre i millorar el futur del treball cultural. 

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació
 

Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris