Cultura i ciutadania a través d'un mapa conceptual i interactiu

Qui no ha volgut mai disposar d’un mapa que ubiqui tots els projectes culturals que s’estàn duent a terme? I, no només això, sinó poder crear relacions entre els uns i els altres a través de conceptes clau?

Tot això ja és una realitat gràcies al programa 'Cultura y ciudadanía' del ministeri de Cultura. 

Des del passat 9 de juliol ja podeu consultar 'Cartografía Cultura y Ciudadanía', un mapa digital que té la intenció de donar a conèixer els gairebé 200 projectes i iniciatives que han participat en el programa, una trentena de les quals són catalanes. Tots els projectes presentats posen de manifest la seva vocació ciutadana a través de la vinculació entre cultura política, i acció i participació ciutadana, tal com indica el títol de la notícia publicada al portal web del Ministeri
 

Es tracta d’una eina de consulta i d’investigació en constant evolució, pensada per ser complementada amb els nous projectes que puguin sortir a partir d’ara, no només a l’àmbit estatal sinó també a escala internacional. Això permetria crear connexions conceptuals entre diferents projectes més enllà de les fronteres territorials, així establir coneixements compartits. 
 

El fet que la cartografia consti de dos mapes digitals complementaris, un conceptual i l’altre geogràfic, en facilita l’ús de cara a usuaris de caire divers: usuaris interessats a conèixer i a assistir a les activitats culturals presentades, però també professionals i investigadors. És especialment destacable l’interès en crear un mapa conceptual, ja que aporta una riquesa informativa addicional que es complementa amb el mapa geogràfic més convencional. Existeixen molts mapes físics interactius que ubiquen diferents monuments, parcs naturals, etc. com ara el de la UNESCO o el de l’Institut Geogràfic Nacional, però són molt pocs els que fins a dia d’avui s’han atrevit a fer un mapa conceptual. 
 

Mapa conceptual: els projectes s’agrupen per categories i tipologies, fet que permet fer associacions i comparacions entre uns i altres 
 


 

Mapa geogràfic: els projectes es distribueixen geogràficament en el territori gràcies a la geolocalització. Aquest mapa és especialment útil pels visitants que vulguin organitzar la seva visita.
 

Ambdós mapes inclouen una fitxa descriptiva de cada iniciativa, i l’enllaç a la seva pròpia pàgina web per tothom qui vulgui ampliar informació. 
 

'Cartografía Cultura y Ciudadanía' ha estat possible gràcies a la col·laboració entre professionals de camps molt diferents, com ara el de la cultura, informàtica i geografia. Serà interessant veure com evoluciona aquest projecte, la raó de ser del qual és estar al dia de totes les noves iniciatives culturals que puguin anar sorgint en el futur. Esperem que aquesta innovadora iniciativa tingui recorregut i no es quedi només en l’inici.

   


 Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris