Recompte de visitants dels equipaments patrimonials de Catalunya 2015

Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya

El 2015, prop de 20,5 milions de persones van visitar els equipaments patrimonials de Catalunya, xifra que s’eleva gairebé als 22 milions si es compten els usuaris dels serveis complementaris que ofereixen els museus, les col·leccions i els monuments catalans.[1] Els equipaments dedicats a l’art, els quals representen el 30% del total, van atreure el 64% dels visitants i van aconseguir el 86% del total de seguidors a les xarxes socials, mentre que els equipaments dedicats a la ciència i la tècnica són els que van tenir més visitants escolars (una mitjana de 15.573) i a més van presentar la taxa d’usos per visitant més elevada (2,37).

Són dades del «Recompte de visitants dels equipaments patrimonials de Catalunya 2015» que l’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya (OPPCC) ha presentat aquest mes de febrer, i que s’han recopilat gràcies a un nou model que vol mesurar d’una manera homogènia la freqüentació dels equipaments patrimonials catalans, a partir d’un glossari de termes comú i un conjunt de 36 indicadors relatius als visitants i als usos.

 

L’informe mostra que la distribució territorial dels equipaments a Catalunya és molt desigual i, per tant, la taxa de visitants per àmbit territorial també és desequilibrada. Així, la Regió Metropolitana de Barcelona, que concentra el 38% dels equipaments, atreu gairebé el 80% dels visitants, i les terres de Lleida i l’Aran només el 2%. A més, el 5% dels equipaments reben més de 250.000 visitants anuals (el 71% del total de visitants) i el 47% dels equipaments reben menys de 10.000 visites anuals (el 2% del total de visitants).
 

Les dades individuals de cada centre no es faran públiques, però, ni es facilitaran als altres equipaments; cada un d’ells rep un informe individualitzat amb els indicadors corresponents a la seva activitat i una comparativa amb els indicadors agregats dels altres centres. Pensem que aquest sistema, per bé que vol evitar les avaluacions de tipus quantitatiu en termes absoluts que sovint apareixen a la premsa, no permet la transparència necessària perquè cada equipament pugui mesurar la seva evolució amb relació a d’altres semblants ni perquè es pugui establir qui fa una bona feina, i això resta punts al projecte.


HTML Recompte de visitants dels equipaments patrimonials de Catalunya 2015

PDF Recompte de visitants dels equipaments patrimonials de Catalunya 2015


Inicieu sessió registreu-vosper a enviar comentaris

 

[1] Les dades de l’informe no inclouen els centres d’interpretació a causa de l’escàs nombre respostes obtingudes a partir dels qüestionaris enviats.