Pla estratègic de suport a l'audiovisual català (2017-2020)

L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

L’ICEC acaba de presentar el pla estratègic de suport a l’audiovisual català per a 2017-2020, elaborat de forma participada pel conjunt del sector, que preveu un nou sistema d’avaluació de projectes, la creació d’un sistema d’indicadors o una renovació de línies d’ajut segons la singularitat de l’objecte que se subvenciona.

El context, marcat per grans canvis tecnològics que afecten especialment el sector audiovisual i la fragmentació creixent d’audiències, justifica, segons el departament de cultura, el desenvolupament d’aquest pla per impulsar un sector que «és una font de creació d’activitat econòmica, d’innovació, d’ocupació especialitzada i d’influència social que també cal preservar amb models de negoci competitius a escala mundial».

El diagnòstic destaca la polarització de la producció audiovisual en la concentració empresarial entorn de grans grups multinacionals, d’una banda, i la proliferació de «l’autoedició amateur» amb distribució per canals gratuïts, de l’altra.

El foment de la producció i distribució de cinema d’autor i en català, l’impuls amb ajuts a l’exhibició i la difusió per a sales i festivals, o la millora de la competitivitat empresarial són algunes de les línies principals amb què compta aquest pla per rellançar un sector que compta en 2017 amb uns recursos de més de 21M€ (gairebé el triple que els recursos del 2014).

PDF Pla estratègic de suport a l'audiovisual català (2017-2020)

Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris