Com es va viure Interacció17 a Twitter?

La biennal Interacció és un dels esdeveniments de referència en l’àmbit de la cultura. Organitzada pel Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona des del 1984, les conferències, taules rodones, presentacions i altres activitats que l’integren han tingut l’objectiu de conformar un espai de trobada, debat i intercanvi per a investigadors, gestors, pensadors i creadors dels sectors públic, privat i associatiu, posant l’accent en els temes de més rellevància en l’agenda cultural local i internacional. A més, des del 2012 Interacció també designa la comunitat virtual que gestiona dia a dia el Centre d’Informació i Documentació, i que posa a l’abast de tothom, amb esperit de cooperació i col·laboració, un gran nombre de recursos per al món de la gestió i les polítiques de la cultura.

L’edició d’enguany, ‘Interacció 17 Ciència i cultura: restablim la connexió’ s’ha tancat amb un èxit de participació molt alt, visible també a les xarxes. A continuació us oferim una anàlisi de l’activitat a Twitter que reflecteix el creixement evolutiu de la biennal i de la comunitat virtual mateixa, amb el desig d’agrair-vos la vostra contribució i suport i d’animar-vos a seguir prenent part en aquest intercanvi de coneixements i experiències.  

Durant els dies 18, 19 i 20 d’octubre de 2017 @interaccio ha generat 278 tuits, els quals han obtingut 139.900 impressions i 854 m’agrades; es tracta d’un 522% més de l’abast aconseguit durant l’edició anterior, celebrada del 2 al 4 de desembre de 2015, en la qual es van fer 133 tuits que van tenir 22.500 impressions.

La comparativa que inclou, a més de les jornades, l’activitat dels dies previs a Interacció 15 i a Interacció 17 mostra, així mateix, un augment significatiu de les impressions per dia (9.800) i de les visites al perfil (7.054), que representen un increment del 66,1% i del 68,2%, respectivament, entre edicions. El nombre de retuits ha passat dels 573 als 632, i el de m’agrades ha passat dels 668 als 1.300, fet que suposa un altre increment del 10,3% i del 94,6%.

A més, durant el mes d’octubre d’enguany el perfil ha guanyat 71 nous seguidors (ara en són ja 4.083, 1.280 més que fa només dos anys), ha tingut una taxa d’interacció de l’1,20% i ha rebut 120 mencions i 730 clics a enllaços.
 


Tota aquesta activitat és imatge de la feina que s’ha anat fent, des de la comunitat virtual i a les xarxes socials, per fer créixer Interacció amb la voluntat que dèiem a l’inici. Gràcies de nou a tots els que ho feu possible, seguim treballant!