Apunts sobre la gestió cultural pública a Argentina

Juan Urraco [Ed.] | DNFC,  Ministerio de Cultura de la Nación (Argentina)

L’any 2016 Argentina va començar un programa nacional de formació en gestió cultural pública. Es tracta d’un pla d'estudis destinat a la professionalització dels tècnics que desenvolupen tasques de gestió cultural en l’àmbit nacional, provincial, municipal o bé universitari. Els objectius bàsics del mateix són: contribuir a l’especialització, generar un lloc de trobada i articular una xarxa de gestors.

El bloc de ‘Coordenadas’ inclou tres capítols en els que es parla de la importància de la gestió cultural al país. Comença el Ministre de Cultura Pablo Avelluto, després el Director Nacional de Formació Cultural Juan Urraco. Per últim, Mariana Cerdeira, sintetitza les fites aconseguides pel programa formatiu al llarg dels cursos 2016 i 2017.

Paraules clau associades a la definició de gestor/a culturalL’apartat de ‘Herramientas’ es divideix en quatre apartats: projectar, organitzar, gestionar i comunicar. Comença per un article de Marcos Monsalvo, projectar cultura pública, que reivindica la necessitat de repensar les polítiques públiques. Fa un interessant abordament entorn les pràctiques de gestió de política pública cultural dels últims anys fins que acaba amb la conclusió que cal replantejar-se el rol de l’estat i de les polítiques des d’un enfocament participatiu i radicalment democràtic. Organitzar cultura pública, per Pablo Mendes Calado, dona èmfasi als nous desafiaments culturals i la necessitat d’incloure’ls mitjançant el pensament estratègic i l’ús de noves metodologies, presentant l’avaluació com una peça clau. Marcela País Andrade escriu sobre gestionar la cultura pública, i aposta per la transformació en clau de intervenció cultural y molt centrada també en la participació. Fa un interessant resum sobre pautes de gestió cultural per aplicar als territoris: anàlisi, diagnosi, planificació, elaboració d’objectius, avaluació... L’últim apartat, comunicar cultura pública, de Julia Barrandeguy, fa aquest gir d’apostar per la comunicació enlloc de la difusió. Té tres branques: la interacció amb els mitjans, la comunicació amb usuaris i la comunicació interna. Presenta com a fonamental l’escolta activa i el diàleg obert i participatiu.

Per últim, hi trobem la secció ‘Projectes’, en el que s’exposen de forma sintètica 7 projectes de diferents regions d’Argentina. Podem trobar-hi la informació bàsica: públics i relació amb ells; diferencial; canals de distribució; fonts d’ingressos; activitats, recursos i associacions clau; i esquema de costos.


PDF – «Gestión Cultural Pública: Coordenadas, herramientas, proyectos»

HTML – «Gestión Cultural Pública: Coordenadas, herramientas, proyectos»


Inicieu sessió o registreu-vos per enviar comentaris.