Sondage sur les impacts sociaux des organismes de danse au Canada

Conseil des Arts du Canada

Es tracta d’un exhaustiu estudi sobre l’impacte social de les entitats de la dansa al Canadà, que pretén aportar nous coneixements en aquest àmbit artístic i una comprensió profunda de les repercussions que té en el benestar físic, afectiu i psicològic dels individus i de les comunitats.

Més enllà de tractar-se d’un informe molt complet sobre l’impacte de la dansa, ens aporta eines imprescindibles per a tot aquell professional interessat en desenvolupar estudis sobre l’impacte social, oferint una profunda descripció dels objectius i la metodologia emprada, així com les referències utilitzades per al desenvolupament d’aquest estudi.

El document es recolza en una rica varietat documents annexes, utilitzats per dur a terme aquest estudi, que podem adaptar i emprar als nostres projectes de recerca:

  • Un sistema d’avaluació detallat per mesurar l’impacte social de la dansa composat per 6 taules per cada camp d’impacte (benestar físic i psicològic, educació, enriquiment intel·lectual, relació entre individus i grups...), la definició justificada, referències i un ric llistat de possibles indicadors per a cadascun d’ells.
  • El qüestionari utilitzat per a l’enquesta.
  • Resum detallat dels diversos perfils dels organismes participants, interessant per visualitzar fàcilment un mapa de la realitat del sector.


 

PDF Sondage sur les impacts sociaux des organismes de danse au Canada

PDF Annex A: Quadre d’avaluació  PDF Annex B: Qüestionari  PDF Annexos C-D-E: Perfils dels participants i dels programes

HTML Sondage sur les impacts sociaux des organismes de danse au Canada


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris